Ana içeriğe atla

Günümüz Sanatı

28 Ağustos 2023 - 3 Eylül 2023

Tarih:

28 Ağustos - 3 Eylül 2023 (Köy'e geliş 27 Ağustos 2023, Köy'den çıkış 3 Eylül 2023)

Genel Bilgi:

 

“Günümüz sanatı“, “yeni medya”, “dijital sanat”, kavramlarına odaklanan atölye çalışması, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim ve iletişim biçimlerine etkilerini, müellifin değişen rolünü güncel eserler ve akımlar üzerinden işleyecektir. Atölye giriş seviyesindedir ve ilgili alanlarda herhangi bir deneyim gerekli değildir.

 

BAŞVURU

FluTV: Olmaz Öyle Saçma Kamp!

21 Ağustos 2023 - 27 Ağustos 2023

Tarih:

21-27 Ağustos 2023 (Köy'e geliş 20 Ağustos, Köy'den ayrılış 27 Ağustos'tur.)

Genel Bilgi:

FluTV youtube kanalında sanat, felsefe, mimarlık, edebiyat, sinema üzerine konuşmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların transdisipliner bir üslup ile tartışmalar yürütecekleri bir seri etkinlik olacak.

Kâğıt Heykel Atölyesi (Kağıt Hamuru, Kolaj ve Asamblaj)

14 Ağustos 2023 - 26 Ağustos 2023

Tarih:

14 - 26 Ağustos 2023 (Köy'e geliş 13 Ağustos, Köy'den ayrılış 26 Ağustos'tur.)

Genel Bilgi:

 

Bu program, imge üretiminde sınırsız olanaklar sunan bir malzeme olarak kâğıt hamuru ile kolaj ve asamblaj gibi kavramsal ve görsel anlamda özgür bir montaj fikrini olanaklı kılan teknikleri bir araya getiriyor. Katılımcıların bu malzeme ve teknikleri kullanarak atölye süresince gerçekleştirecekleri çalışmalarla kuramsal ve uygulamaya dayalı bir sanatsal üretim deneyimi edinmesi amaçlanıyor.

 

Amaç:

 

BAŞVURU

Eşikte Birlikte - Sanatçılar Küratörler

17 Temmuz 2023 - 23 Temmuz 2023

Program başvuruları 29 Mayıs 2023 itibayle CultureCivic tarafından alınmaktadır.
Bilgi, başvuru ve kayıt işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:
https://ogrenme-alani.culture-civic.org/atolyeler/atolye?preview_by_id=10&mode=user 

Canlı Model Eşliğinde Etüt ve Hareketli Desen Atölyesi

22 Mart 2023 - 5 Nisan 2023

Tarih:

10 Temmuz - 22 Temmuz 2023 (Köy'e geliş 9 Temmuz, Köy'den ayrılış 22 Temmuz'dur.)

Genel Bilgi:

 

Program, kömür, kömür tozu ve füzen gibi malzemelerle yapılacak çeşitli desen çalışmalarından oluşmaktadır. Canlı model eşliğinde gerçekleştirilecek bu çalışmalardan ilki etüt, diğerleri ise haraketli desen çalışması olarak kurgulanmaktadır. Uygulamaya dayalı bu atölye çalışmalarının yanı sıra desenin bazı örnekler üzerinden sanat tarihsel gelişiminin incelendiği sunumlara da yer verilecektir.

 

Amaç:

 

Günümüz Sanatı

21 Ağustos 2022 - 27 Ağustos 2022

Genel Bilgi:

 

“Günümüz sanatı“, “yeni medya”, “dijital sanat”, kavramlarına odaklanan atölye çalışması, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim ve iletişim biçimlerine etkilerini, müellifin değişen rolünü güncel eserler ve akımlar üzerinden işleyecektir. Atölye giriş seviyesindedir ve ilgili alanlarda herhangi bir deneyim gerekli değildir.

Hedef Kitle:

Sanat ve güncel teknolojilerin yarattığı yeni anlatım biçimlerine ilgi duyan herkes.

Tasarım Atölyesi

31 Temmuz 2022 - 6 Ağustos 2022

Genel Bilgi:

Çevrimiçi koşullardan uzakta köyün düşük teknoloji ortamında soyut kavramlar üzerine düşünmek, tartışmak ve bu fikirleri takım halinde uygulamak için bir araya geliyoruz.

 

Amaç:

Farklı disiplinlerden tasarımcı adaylarının beraber yaşama ve çalışma kültürünü edinebileceği köy ortamında; konuşarak çizerek, şekil vererek, hareketle, ve sesle dertlerimizi anlatmak, problem çözmek, sorular sormak, cevaplarını bulmak, hikayemizi anlatmak ve bunların hepsini görünür hale getirmek istiyoruz.

 

Mimarlık Yaz Kampı: Nesne ve Şey’in Peşinde

24 Temmuz 2022 - 30 Temmuz 2022

Nesin Köylerinin eşsiz bağlamında belirlenen program çerçevesinde sorgulamalar, tartışmalar ve atölyelerle soyut düşünme, tartışma ve uygulamalar üzerinden ilerleyecek bir haftalık programda tasarım üzerine disiplinler arası ilişkilenmeler ve ortaklıklar kurmak amacıyla bir araya geliyoruz.

Mimarlık Yaz Kampı: Alternatif Pratikler

17 Temmuz 2022 - 23 Temmuz 2022

Nesin Köylerinin eşsiz bağlamında belirlenen program çerçevesinde sorgulamalar, tartışmalar ve atölyelerle soyut düşünme, tartışma ve uygulamalar üzerinden ilerleyecek bir haftalık programda tasarım üzerine disiplinler arası ilişkilenmeler ve ortaklıklar kurmak amacıyla bir araya geliyoruz.