Ana içeriğe atla
NESİN SANAT KÖYÜ NEDİR?

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesindeki bir sanat okuludur. Önce sanat yaz programları olarak çalışmalarına başlamış ve sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek; öğrencilere, genç sanatçılara yıl içinde servis veren bir sanat üretim alanı olmuştur. Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir etkileşim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına, sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanı sağlamaktır.

Gelecek Programlar

Otonom Sanat Makinaları 2019

16 Haziran 2019 - 23 Haziran 2019

Amaç: Bu atölyedeki amaç, çeşitli algoritmalar ve tekniklerle sanat! eseri üreten makineler üretmektir.

Atölye giriş seviyesinde olacaktır, ilgili alanlarda herhangi bir deneyim gerekmemektedir.

Öncelikle basit seviyede kodlama bilgisi verilecek, ardından resim, müzik, heykel gibi farklı sanat alanlarında ilham verebilecek örnekler tartışılacak ve benzer örnekler üretilecektir. Ardından bazı örnekler fiziksel yapılara taşınacaktır.

Haftanın sonunda ulaşılmak istenen proje örnekleri aşağıdakiler gibidir.

BAŞVURU

Mimarlık Yazokulu - Düzen Parodisi

16 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019

Amaç: Atölye, doğanın günümüze değin yapılan tariflenme, temsil edilme ve araçsallaştırılma yöntemleri üzerinden yürütülen bir tartışmanın ışığında, Şirince’nin florasını data kaynağı olarak görüp dijital temsil araçlarında sınamayı hedeflemektedir. Kurgulanan görselleştirme süreçleri sonunda, bitkilerin sunduğu rastlantısal değişkenleri, matematiksel formalizmler, prosedürler ve algoritmalar dolayımıyla biçimsel (geometrik?) araştırmalar açmaktadır.

BAŞVURU

Tamirmamir: Mobilya Tasarım Atölyesi

16 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019

Amaç: Atık mobilyaları tamir ederek yeni fonksiyonlar katmak, sıradışı nesneler üretmek.

Marangozluk yapmak sadece yeniyi üretmek değil aynı zamanda mevcut olanı onarmak ve değer katmak. Atölyede, köyün kırık ve kenara atılmış mobilyalarını dönüştüreceğiz.

BAŞVURU