Ana içeriğe atla
NESİN SANAT KÖYÜ NEDİR?

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesindeki bir sanat okuludur. Önce sanat yaz programları olarak çalışmalarına başlamış ve sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek; öğrencilere, genç sanatçılara yıl içinde servis veren bir sanat üretim alanı olmuştur. Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir etkileşim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına, sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanı sağlamaktır.

Gelecek Programlar

Portfolyo Atölyesi

14 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Sanat üretiminin yanı sıra üretilmiş olan eserlerin okul, sanatçı rezidansları, sergiler gibi çeşitli başvurulara hazırlanması da sanatçıların mesleki yolculuklarında önemli bir yer tutuyor. Sanatçıların üretimlerini portfolyo, web sitesi ve sözlü sunum ortamlarında paylaşımını geliştirmeyi amaçlayan bu atölye, portfolyo içeriği, eleştirisi, tasarımı, üretimi ve sunumuna odaklanır. Sanatçıların mevcut portfolyoları üzerinde tartışarak, hem online hem basılı portfolyolarını hazırlayabilmeleri için, hem teknik hem de tasarıma ve içeriğe yönelik yoğun bir atölye programıdır. Öğrenciler Köy‘den olabildiğince hazır ve sunulabilir durumda bir portfolyo ile ayrılırlar.
BAŞVURU

Sinema Atölyesi

14 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Film teorisi ile film üretimi arasında bağ kurmaya çalışan bir eğitim anlayışının benimsendiği seminerde, sinematografi, mizansen, ses, kurgu gibi film dilinin temel öğelerine ve görsel hikâye anlatıcılığının yapı taşlarına odaklanılacak, ayrıca katılımcılara film eleştirisi ve senaryo yazımı alanlarında küçük egzersizlerle üretim yapma fırsatı da sağlanacaktır. 
BAŞVURU

Kavramsal Sanat, Şiir ve Mekan Atölyesi

21 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Şiiri edebiyat alanının dışında nasıl düşünebiliriz? Görsel sanatlarda şiirsel olanın ne olabileceğine dair fikir yürütmek isteyen bu sınıfta form, yapı, biçem, üslup, anlatı, anlam, temsil gibi konulara değinilerek bir eserin sınırlarını, boşluklarını ve kendiliğini nelerin belirlediği tartışılacaktır. Ders, müzik, edebiyat, performans sanatlarına da değinerek öğrencilerine geniş bir ilham havuzu yaratmayı hedefler.
BAŞVURU