Ana içeriğe atla
NESİN SANAT KÖYÜ NEDİR?

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesinde kurulan sanat okuludur. Öncelikle sanat yaz okulu olarak çalışmalarına başlayıp, sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek, yıl içinde de öğrencilere, genç sanatçılara servis verecek olan bir sanat üretim alanıdır. Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir öğrenim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanları sağlamaktır.

Gelecek Programlar

MİMARLIK PROGRAMI III - 2018

23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018
Köy'e geliş 22 Temmuz, Köy'den çıkış 5 Ağustos 2018 Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek; farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek;
REGISTER

Minyatür Atölyesi

17 Eylül 2018 - 30 Eylül 2018

Genel bilgi: Geleneksel kitap sanatları teknikleri kullanılarak bilginin görselleştirilmesini irdeleyeceğiz. Doğu resminde görme biçimleri üzerine fikirler üreterek, kitap illüstrasyonu, kartografi ve haritalama üzerine üretimler gerçekleştireceğiz..

Hedef kitle: 15 yaş üstü herkese açık.

Yürütücüler: Cansu Çakar, Atilla Şenulaş

REGISTER