Ana içeriğe atla
5 Ağustos 2024 - 11 Ağustos 2024
BAŞVURU

Tarih:

5-11 Ağustos 2024 (Köy'e geliş 4 Ağustos 2024, Köy'den çıkış 11 Ağustos 2024)

Genel Bilgi:

 

Bu atölye, kent ve doğa arasındaki ilişkiyi, insan merkezci bakışı tersine çevirerek, duymaya ve görmeye çalıştığımız bir deneyim ve deneme alanı olarak düşünülebilir. Bir yanda her gün işe giderken, okuldan gelirken, mahallenin bir açıklığındaki ağaçlar kesilip binalar dikilirken gördüğümüz molozlar,
soluduğumuz toz duman, duyduğumuz iş makinesi sesleri var. Diğer yanda doğaya ait olan ve artık duyamadıklarımız, göremediklerimiz var.
Toplumsal yapının bir yansıması olan erilin sesli ve baskın konumu, dişil olanın sessiz ve pasif konumu
ile birleşir ve bu, bir yapbozun parçasıymış gibi hareket eder. İçinde yaşadığımız coğrafya özelinde eril ve dişil yapılanmanın bu yönde seyretmesi alışık olduğumuz ve aslında kanıksanan bir durum olarak süregelir. Yaşamın pek çok noktasına yansıyan bu durum, sadece insanları değil nesneleri, mekânları, olayları ve olguları şekillendirir, onlara yön verir. Dişil olanın sesini duyamadığımız yerlerde eril olan, orayı işgal etmiştir çoktan. Bunun en güncel örneklerinden biri ise kent ile doğa arasındaki ilişkidir. İnsan merkezci bakışla ilerleyen bu ilişkide kente ve doğaya ait tüm seslere ve sessizliklere gündelik
yaşamımızda tanıklık ederiz. Sesin imge ile olan ilişkisi işitsel ve görsel hafıza arasındaki köprüyü oluşturur. Duyduğumuz hemen her ses görsel hafızamızda bir an’ı işaret eder. Peki ya sessizlikler?

 

Amaç:

 

İçinde yaşadığımız bu zamanın ve coğrafyanın kent ile doğa arasındaki ilişkilenme biçimi üzerinden görsel ve işitsel kaydını tutmak. Bu kayıtların arşivini kurarken aynı zamanda da kent ve doğa arasındaki ilişkiyi farklı bir okuma ya da yeni bir bakış ile nasıl yeniden kurabiliriz, onun peşine düşmek, tartışmak. Atölye çalışmasının sonunda, toplanan ses, görsel ve olası yazınsal verilerin alternatif bir kolaj arşivini inşa etmek.

 

Ön Koşul:

Bir defter ve bir kalem (görsel ve yazınsal kayıt için), bir telefon ya da ses kayıt cihazı (işitsel kayıt için). Program katılımcıları, köye gelmeden önce yaşadıkları kent, bölge, alandan kent ve doğa ilişkisine dair tanıklık ettikleri görsel ve işitsel verileri toplar. Atölye sürecinde ise köyün mekânsal olarak bize sunduğu doğa deneyimine dair işitsel ve görsel veriler toplanır.

Hedef Kitle:

Sanat, felsefe, sosyoloji alanlarında eğitim gören lisans ve lisans üstü öğrenciler ve mezunlar. 

Kontenjan:

25 kişi.

İletişim Kişisi:

Barbara Bakırcıoğlu - barbarabakircioglu@nesinkoyleri.org

Başvuru:

Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç gün içinde mesaj almamışsanız lütfen e-posta yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir. 

 

Ücret:

TÜİK’in açıklamasına göre “hissedilen enflasyon” %129. Nitekim biz de yemek ve maaş enflasyonunu o civarda hissediyoruz. Bu yüzden birkaç ay sonrasının fiyatlarını belirlemekte çok zorlanıyoruz (ve hatta utanıyoruz). Katılımcılarımızı rahatlatmak için erken ödemelerde indirim yaptık. Aylık program ücretlerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Ay Çadır konaklaması Koğuş konaklaması
Mart ₺7.433 ₺8.955
Nisan ₺7.729 ₺9.328
Mayıs ₺8.041 ₺9.719
Haziran ₺8.368 ₺10.130
Temmuz ₺8.711 ₺10.562