Ana içeriğe atla

Gözde, 1986 yılında Akşehir gibi küçük ve güzel bir şehirde dünyaya geldi. Dünyadaki gündemini ağırlıklı olarak sanat belirledi. 2001 yılında lisede başladığı sanat eğitimi süreci 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik programını tamamlamasıyla birlikte son buldu. Bu uzun soluklu süreçte yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldığı gibi ulusal ve uluslararası çalıştaylarda yer aldı. Süreç devam ederken 2011-2013 yılları arasında akademik hayatının ve sanatsal çalışmalarının bir parçası olarak Mardin’de yaşamını sürdürdü. Yaşamındaki yer değişikliklerinin de etkisiyle birlikte mekan kavramı üzerine yaptığı sorgulamalar yapıtlarını şekillendirdi. Bu yapıtlar ağırlıklı olarak, kendi öznel alanı olan ev etrafında biçimlendi. Mekan kavramı ile diyaloğu halen devam eden sanatçı herhangi bir değişikliğe kadar Ankara’da yaşamaya ve üretmeye devam etmektedir.

 

 


Verdiği dersler: