Ana içeriğe atla

Adela Jušić

1982’de Saraybosna, Bosna-Hersek’te doğdu. 2007 Yılında Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi, Baskı Resim Bölümü’nden mezun oldu ve 2013 yılında, Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi ve İnsan Hakları konusunda Saraybosna ve Bologna Üniversiteleri’nden yüksek lisans derecesi aldı.

Ahmet DoĞu İpek

‘Günler ‘ isimli son solo sergisini Nisan 2017’de Galata Rum Okulu'nda gerçekleştiren sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Daha çok sulu boya ve karakalem gibi geleneksel malzemeleri yenilikçi tekniklerle birleştirip ürettiği çalışmalarıyla tanınan sanatçının, aynı zamanda mekanı esas alarak ürettiği işleri, 3 boyutlu çalışmaları ve çeşitli disiplinlerden sanatçılarla kolektif üretimlerini içeren geniş yelpazede eserleri vardır.

Almıla Akdağ Salah

Almıla Akdağ Salah, University of California, Los Angeles (UCLA)'de Sanat Tarihi Bölümünde yaptığı doktora çalışmasında tekno-bilim sanatı ve bu sanat akımının sanat tarihindeki yerini irdeledi. UCLA'de Dijital Beşeri Bilimler konusunda verilen ilk burslardan birini aldı. Doktorasını bitirdikten sonra Virtual Knowledge Studio (KNAW)'de  Knowledge Space Lab projesine dahil oldu. Bu projede bilim haritalarını çıkaran yeni bilim alanlarından biri olan Bilimetri konusunda çalıştı.

Aslıhan Şenel

Aslıhan Şenel şuan İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapıyor, aynı zamanda kuram ve pratiği bir araya getirmeye çalışan uluslararası dersler, atölyeler, akademik buluşmalar düzenliyor. "Topografik pratikler" olarak adlandırdığı eleştirel mekansal uygulamalar ve feminist kuram aracılığıyla mimari temsilin performatif yönünü, kentsel ve mimari müşterekleri üretme olanaklarını araştırıyor.

Ayca Ciftci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde lisansını, Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve çeşitli kurumlarda sinema seminerleri verdi. Sinema alanındaki doktora çalışmasını 2015`te Royal Holloway University of London`da tamamlayan Çiftçi, aynı üniversitede film teorisi alanında dersler verdi. 2006`dan beri Altyazı dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesidir.

Aysel Alver

1983 Sivas doğumlu olan Alver, 2008 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. Sanatçı, yüksek lisansını 2011’de aynı bölümde tamamladı, 2013’de Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi.

Bager Akbay

Bager Akbay, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İletişim Tasarımı ve Linz Sanat Üniversitesi’nde Interface Cultures eğitimi aldı. Bager,Kara Tiyatro’da aktör ve kuklacı olarak yaptığı çalışmaların ardından 10 yıldır kendi alanında çeşitli üniversitelerde ders vermektedir. Bager Akbay, şu anda eğitim ve tasarım sektöründeki kurumlara danışmanlık vermekte ve iskele47 adlı atölyede sanat çalışmaları yapmaktadır.

Başak Özden

1985, Ankara. Öğr. Gör., Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü. Doktora, Mimari Tasarım-İTÜ (2014 - devam ediyor) 

 

Başak Şenova

Başak Şenova küratör ve tasarımcıdır. Edebiyat ve grafik tasarım eğitimi gördü. Bilkent Üniversitesi’nde grafik tasarım alanında yüksek lisans (1995); sanat, tasarım ve mimarlık alanında doktora (1999) yaptı. Amsterdam’daki De Appel Vakfı’nın 7. Küratöryel Eğitim Programı’nı tamamladı. NOMAD’ın kurucu üyelerinden; “Upgrade!İstanbul”u ve “ctrl_alt_del” işitsel sanat projelerini geliştirenlerden biridir. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı.

berat çokal

1976, Bursa. Mimarlık Lisans (ODTÜ, 1998) Grafik Tasarım Yüksek Lisans (Bilkent, 2000)  Berat Çokal, Kadir Has Üniversitesi Vatel Business School’da gastronomi tarihi ve Avrupa mutfakları ve Altınbaş Üniversitesi’nde mekan,kültür, kimlik, fütürist çevre, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık stüdyosuna giriş dersleri verir.

Berk Yalçın

Yazılım mühendisi ve oyun tasarımcısı olarak, teknolojiyi hayatının her alanında kullanmaktadır. Bu konulardaki tutkusu onu yeni teknolojiler ile çalışmaya ve bu yönde çeşitli kitlelere hitap edecek uygulamalar ve oyunlar geliştirmeye yöneltmiştir. Aktif olarak VR First BAU'da yapay zekâ, sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerine proje çalışmalarına devam etmektedir.

 

bİlge demİrtaş

Bağımsız film yapımcısı, dijital medya sanatları araştırmacısı ve yarı-zamanlı öğretim görevlisi. ODTÜ Felsefe Bölümü mezuniyetinden sonra ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (GİSAM) 2001-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ulus Baker ve Thomas Balkhenol’ün video ve sinema derslerine asistanlık yaptı. Körotonomedya ve Videa kolektiflerinin aktif üyesi oldu. ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2007-2011 yılları arasında New York’a taşınarak NYU Polytechnic Enstitüsü Bütünleşik Dijital Medya Bölümü’nden ikinci Yüksek Lisans derecesini aldı.

Bora Yerliyurt

Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık üzerine aldığı Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sonrasında doktorasını Şehir Planlama alanında “Kentsel Dönüşüm” konusu üzerine gerçekleştirdi. 

Burçak Bingöl

Burçak Bingöl Doktora düzeyindeki sanat eğitimini 2008 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Araştırma Görevlisi olarak çalışırken tamamladı. 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro Bölümü’nü; son olarak da 2009 yılında New School, New York’da Fotoğraf üzerine bir program bitirdi. 2006’da Hunter College, New York’da, 2010 yılında Cura Bodrum’da misafir sanatçı olarak çalışmalarda bulundu.

Burcu Serdar Köknar

1997’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2001'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Programı’ndan “Mekansal Arayüzlerin Kente ve Yaşama Katılımları Üzerine  Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Eş zamanlı olarak çalışmalarını peyzaj tasarımına yoğunlaştırdı ve genellikle mimari tasarım ve peyzaj tasarımı ara kesitinde işler, iç-dış mekan ilişkileri, tasarımda farklı ölçeklerde geçişler üzerinde çalışmaya başladı. 2004-2007 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.