Ana içeriğe atla

Ertan Yılmaz Sinema Yazokulu

23 Ağustos 2020 - 30 Ağustos 2020
Sevgili Öğrenciler, Koronavirüs illeti hepimizin malumu. Çok zor bir karar vermemiz gerekti. Hem sizin geleceğiniz için, hem misyonumuz için, hem de finansal durumumuz için çok zor bir karar. Bu ortamda bir yazokulu yapmak çılgınlık, çılgınlık olmasa bile büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu üstlenemedik, üstlenmeye hakkımızın olduğunu da düşünmüyorum. Geciktik çünkü çok istemeye istemeye verdik bu kararı. Ertan Yılmaz Sinema Yazokulu programı da iptal edildi maalesef. Kayıt yaptıran ve ödeme yapan tüm öğrencilere ödemeleri iade dilecektir. Seneye daha sağlıklı bir dünyada görüşmek umuduyla hepinizin gözlerinden öperim. Ali Nesin

Stroboskopik İmge Atölyeleri (Canlı Model Eşliğinde Hareketli Desen Çalışmaları, Kâğıt Heykel, Fotomontaj, Asamblaj ve Kolaj Uygulamaları)

23 Ağustos 2020 - 6 Eylül 2020
Sevgili Öğrenciler, Koronavirüs illeti hepimizin malumu. Çok zor bir karar vermemiz gerekti. Hem sizin geleceğiniz için, hem misyonumuz için, hem de finansal durumumuz için çok zor bir karar. Bu ortamda bir yazokulu yapmak çılgınlık, çılgınlık olmasa bile büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu üstlenemedik, üstlenmeye hakkımızın olduğunu da düşünmüyorum. Geciktik çünkü çok istemeye istemeye verdik bu kararı. Stroboskopik İmge Atölyeleri programı da iptal edildi maalesef. Kayıt yaptıran ve ödeme yapan tüm öğrencilere ödemeleri iade dilecektir. Seneye daha sağlıklı bir dünyada görüşmek umuduyla hepinizin gözlerinden öperim. Ali Nesin

Ev (Seminer ve Atölye)

27 Temmuz 2020 - 2 Ağustos 2020
Sevgili Öğrenciler, Koronavirüs illeti hepimizin malumu. Çok zor bir karar vermemiz gerekti. Hem sizin geleceğiniz için, hem misyonumuz için, hem de finansal durumumuz için çok zor bir karar. Bu ortamda bir yazokulu yapmak çılgınlık, çılgınlık olmasa bile büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu üstlenemedik, üstlenmeye hakkımızın olduğunu da düşünmüyorum. Geciktik çünkü çok istemeye istemeye verdik bu kararı. Ev (Seminer ve Atölye) programı da iptal edildi maalesef. Kayıt yaptıran ve ödeme yapan tüm öğrencilere ödemeleri iade dilecektir. Seneye daha sağlıklı bir dünyada görüşmek umuduyla hepinizin gözlerinden öperim. Ali Nesin

Tasarım Atölyesi

19 Temmuz 2020 - 26 Temmuz 2020
Sevgili Öğrenciler, Koronavirüs illeti hepimizin malumu. Çok zor bir karar vermemiz gerekti. Hem sizin geleceğiniz için, hem misyonumuz için, hem de finansal durumumuz için çok zor bir karar. Bu ortamda bir yazokulu yapmak çılgınlık, çılgınlık olmasa bile büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu üstlenemedik, üstlenmeye hakkımızın olduğunu da düşünmüyorum. Geciktik çünkü çok istemeye istemeye verdik bu kararı. Tasarım Atölyesi programı da iptal edildi maalesef. Kayıt yaptıran ve ödeme yapan tüm öğrencilere ödemeleri iade dilecektir. Seneye daha sağlıklı bir dünyada görüşmek umuduyla hepinizin gözlerinden öperim. Ali Nesin

Çömlekçi Çarkında Bir Haftasonu

14 Eylül 2019 - 15 Eylül 2019
İki günlük bu eğitimde çamurla ilgili kısa genel bilgi verildikten sonra çamur hazırlama, tornada çamuru merkeze oturtma, silindir çalışmaları yapılarak dip rötuşlama/trimming alıştırmasıyla eğitim sona erecektir.

Kağıt Hamuru, Kolaj, Asamblaj Heykel

9 Eylül 2019 - 15 Eylül 2019

Atölyede, kağıt hamuru (papier mâché) ve kolaj tekniği ile üç boyutlu tasarımlar oluşturulur. Heykel, mask ve kukla yapımına odaklanılarak, kâğıdın sunduğu olanaklar ve kullanım biçimleri araştırılır. Atık kağıt, metal veya plastik malzemelerle oluşturulan konstrüksiyonların kullanıldığı tasarımların, karakter yaratmaya yönelik ve giyilebilir nitelikte olması amaçlanmaktadır.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

25 Ağustos 2019 - 8 Eylül 2019
Her insanın hedef kitlesiyle paylaşmayı istediği bir mesajı/iletisi vardır. İstenen onaylanmak değil, anlaşılmaktır. Bunun bir yolu, bakış açımızda gizlidir.  "Pencereden bakan iki kişiden biri gökteki yıldızları görür diğeri yerdeki çamuru". Yaratıcı Yazarlık dersleri sizin "bakış açınızı" değerlendirmenizi, aktarmanızı sağlar. Bu dersler hem çalışma anında atölyede hem de ödev şeklinde yapılacaktır (sınav yapılmaz). Derslerimiz bütünüyle uygulamalıdır. Katılımcılar, kendi yazdıklarını değerlendirip çalışacaktır.

Mimarlık Programı: Görsel Mekansal Yerleşmeler

11 Ağustos 2019 - 25 Ağustos 2019
Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünme alanı açmak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait “mekânsal söylemleri” tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olamayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek ve ayrıca farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek; mimarlık fakültesi eğitimi pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve onların gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Çömlekçi Çarkında Bir Haftasonu

10 Ağustos 2019 - 11 Ağustos 2019
İki günlük bu eğitimde çamurla ilgili kısa genel bilgi verildikten sonra çamur hazırlama, tornada çamuru merkeze oturtma, silindir çalışmaları yapılarak dip rötuşlama/trimming alıştırmasıyla eğitim sona erecektir.

Anlatım stratejileri

28 Temmuz 2019 - 4 Ağustos 2019
Atölye, gerçeklik ve kurgu, belgesel uygulamalar, yaratıcı tarihler ve hikaye anlatımı arasında hareket eden farklı anlatı biçimlerini ve sanatsal yaklaşımları araştırma amacı taşımaktadır.

Kavramsal Sanat, Şiir ve Mekan Atölyesi

21 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Şiiri edebiyat alanının dışında nasıl düşünebiliriz? Görsel sanatlarda şiirsel olanın ne olabileceğine dair fikir yürütmek isteyen bu sınıfta form, yapı, biçem, üslup, anlatı, anlam, temsil gibi konulara değinilerek bir eserin sınırlarını, boşluklarını ve kendiliğini nelerin belirlediği tartışılacaktır. Ders, müzik, edebiyat, performans sanatlarına da değinerek öğrencilerine geniş bir ilham havuzu yaratmayı hedefler.

Sinema Atölyesi

14 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Film teorisi ile film üretimi arasında bağ kurmaya çalışan bir eğitim anlayışının benimsendiği seminerde, sinematografi, mizansen, ses, kurgu gibi film dilinin temel öğelerine ve görsel hikâye anlatıcılığının yapı taşlarına odaklanılacak, ayrıca katılımcılara film eleştirisi ve senaryo yazımı alanlarında küçük egzersizlerle üretim yapma fırsatı da sağlanacaktır. 

Portfolyo Atölyesi

14 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
Sanat üretiminin yanı sıra üretilmiş olan eserlerin okul, sanatçı rezidansları, sergiler gibi çeşitli başvurulara hazırlanması da sanatçıların mesleki yolculuklarında önemli bir yer tutuyor. Sanatçıların üretimlerini portfolyo, web sitesi ve sözlü sunum ortamlarında paylaşımını geliştirmeyi amaçlayan bu atölye, portfolyo içeriği, eleştirisi, tasarımı, üretimi ve sunumuna odaklanır. Sanatçıların mevcut portfolyoları üzerinde tartışarak, hem online hem basılı portfolyolarını hazırlayabilmeleri için, hem teknik hem de tasarıma ve içeriğe yönelik yoğun bir atölye programıdır. Öğrenciler Köy‘den olabildiğince hazır ve sunulabilir durumda bir portfolyo ile ayrılırlar.

Çömlekçi Çarkında Bir Haftasonu

13 Temmuz 2019 - 14 Temmuz 2019
İki günlük bu eğitimde çamurla ilgili kısa genel bilgi verildikten sonra çamur hazırlama, tornada çamuru merkeze oturtma, silindir çalışmaları yapılarak dip rötuşlama/trimming alıştırmasıyla eğitim sona erecektir.