Ana içeriğe atla
3 Temmuz 2023 - 9 Temmuz 2023

Tarih:

3-9 Temmuz 2023 (Köy'e geliş 2 Temmuz, Köy'den ayrılış 9 Temmuz günüdür.)

Genel Bilgi:

 

Fotoğraf aslen ikiboyutlu gösterim üzerinden aktarım yapabileceğiniz bir görsel yaratı alanı. Fotoğraf halihazırda zaten güçlü bir görsel dil; gerek belgesel gerekse de kurgusal içeriklerin yapılabiliyor olması, bir yandan salt estetiğe dayanan diğer yandan da güçlü mesajlar taşıyabilen eserlerin üretilebileceği bir alan. Diğer yandan; fotografik baskının ikiboyutlu, yalın kat olmasının yol açtığı bir tektürelliğe (homojenlik) sahip olduğunu, çeşitli katmanlandırma ve üç boyutlandırma eylemlerinin ise fazladan bir öyküsellik oluşturabildiğini ya da eseri oluşturan bileşenlerin farklı dizilimlerle okunmasına yol açabildiğini unutmamak gerekir.

Bu atölye fotoğrafın kendinden menkul ikiboyutlu gösterimine alternatif ifade ve algı biçimleri getirme süreci olarak görülebilir. Fotografik temsile katmanlar / boyutlar eklemenin izleyicinin algısını geliştirmek, çeşitlendirmek veya artırmakta bir faydası olup olmayacağını hep birlikte deneyip göreceğiz. Bu süreçte, 2 sene önce gerçekleşen fotoğraf kitabı maketi atölyesinde olduğu gibi, Nesin köylerinde yaşanan tecrübelerin ve çeşitli öğrenim süreçlerinin farklı boyutlarının belgelenmesi söz konusu olacak. Katılımcılar ilgi duydukları fotoğraflama konularına yönlendirilecek, herkes üstüne düşen fotoğraf çalışmasını bitirdikten sonra ortaya çıkan fotoğraflardan baskılar alınacak ve üçboyutlu, heykelimsi büyükçe bir fotoğraf yerleştirmesi ortaklaşa olarak üretilecek. Ortaya çıkan kolektif eserin köyde yerleşik olarak durması amaçlandığından, katılımcılar atölye bitiminde arkalarından daha sonraki nesillerin görebileceği kalıcı bir yapıt bırakma şansı edinecekler.

 

Amaç:

 

Fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra, bunları kendi ellerimizle ortaklaşa üreteceğimiz bir yerleştirmeye, heykele dönüştüreceğiz.

Burada hedef:
- öyküsel bir potansiyele sahip fotoğraf serileri ve dizilendirmeleri yaratmak;
- fotografik imgenin öznel ve nesnel anlatım / aktarım gücü hakkında farkındalık yaratmak;
- fotoğrafları tekil ölçekte “şirin” imgeler olarak değil de ortak kültürel tarihimize not düştüğümüz bir kişisel proje serisi olarak üretmeye alışmak;
- fotoğrafın temel niteliğindeki erken dönem külliyatının ve onunla birlikte gelen teorik diskurun arasındaki vazgeçilmez bağı, güncel fotoğraf üretiminde referans, örnek, ilham kaynağı olarak kullanmayı hatırlamak ve revaçta olan görsel dillerin esiri olmadan olabildiğince kendine has bir içerik üretmek;
- çoğaltılabilir bir mecra olan fotoğrafın içsel yapısına farklı bir mevcudiyet getirerek ortaya tek edisyonlu bir eser çıkarmak,
- son olarak da; kendi kişisel tarihinize, içinize sinen yerleşik bir yaratı bırakmak…

 

Ön Koşul:

- Mümkünse fotoğraf makinesi, değilse en azından bir adet kameralı akıllı telefon. - Katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarları varsa onu yanlarında getirmeleri önerilir. - Temel fotoğraf bilgisi eğitimi verilmeyecektir. Temel fotoğraf bilgisi olanların başvurması gerekmektedir.

Hedef Kitle:

Atölye çalışması için bir önkoşul düşünülmedi; fotoğrafı bir araç, vesile gibi kullanarak özbenliğini sorgulamak, rahatlatmak isteyen herhangi bir birey katılım yapabilir. Birçok farklı yaş ve mesleki disiplinden katılımcı olması tartışma ortamının zenginliğini artıracaktır. Amaç tek taraflı bir aktarımdan çok içeriği beraber üretmek, yapıcı eleştiri üzerine kurulu bir münazara ortamı yaratmak, bireysel iştirak ile müştereklerimizi buluşturduğumuz bir zemin yaratmak. Not: Temel fotoğraf bilgisi eğitimi verilmeyecektir. Temel fotoğraf bilgisi olanların başvurması gerekmektedir.

Ücret:

Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 4.550 TL, çadırlar için 3.550 TL’dir.

Kontenjan:

25 kişi.

İletişim Kişisi:

Ceren Aydın - cerenaydin@nesinkoyleri.org

Başvuru:

Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

 

Eğitimciler:

Program:

Program:

1.Gün :

Tanışma, atölye içeriğiyle ilgili bilgilendirme, geçmiş atölye üretimleri ve çeşitli yaklaşım örnekleri üzerine tartışmalar ve görev dağılımı.

2 ve 3. Gün:

Katılımcıların seçtikleri konu ve kavramlar üzerinden üretimlerine başlamaları ve değerlendirme toplantıları.

4. Gün
Perşembe günleri tatil günüdür.

5 ve 6. Gün:

Üretilen fotoğrafların basımı, 3 boyutlu çalışmanın inşa edilmeye başlanması ve günlük değerlendirme toplantıları.

Lecturers

Murat Germen

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

Onur Özen

2011 yılında 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Florence Sanat Üniversitesi'nde Dijital Görüntüleme ve Görsel Sanatlar programında fotoğrafçılık üzerine dersler

Program Ekibi

Onur Özen

2011 yılında 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Florence Sanat Üniversitesi'nde Dijital Görüntüleme ve Görsel Sanatlar programında fotoğrafçılık üzerine dersler

Murat Germen

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.