Ana içeriğe atla
10 Temmuz 2023 - 16 Temmuz 2023

Tarih:

10-16 Temmuz 2023 (Köy'e geliş 9 Temmuz, Köy'den ayrılış 16 Temmuz'dur.)

Amaç:

 

Sinema, yaklaşık 125 yıldır insanlığın gündelik, sosyal kültürel hayatının çok önemli bir parçası. Teknolojinin bir ürünü olarak doğan Sinema, 20. Yüzyıl başında çok önemli yönetmenler ve film kuramcılarının sayesinde sadece seyirlik bir etkinlik olmaktan çıkıp sanatsal bir forma dönüştü. Gerçeklikle kurduğu ilişkideki sahicilikten tutun da karanlık salonlarda yüzlerce kişinin aynı ruh halini paylaşmasını sağlayan ritüelistik varoluşu ile çok geniş kitleleri etki altına alan bir sanat dalı olarak 20. Yüzyıla damgasını vurdu. Ancak sinema, hemen her zaman, seyirlik bir eğlence aracından daha fazlası olagelmiştir. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki hemen her alanın ilgisine mazhar olmuş, bu alandaki kuramların neredeyse hepsi, filmi kendi perspektiflerinden anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır. Bu kampın amacı, sosyal bilimler ve sanat alanında akademik çalışmalar yapan/yapmak isteyen katılımcılarla sinema akademisyenlerini buluşturmak ve belli başlı yaklaşımlar üzerine filmle ve sinema üzerine tartışmalar yürütmektir.

 

Hedef Kitle:

Tercihen sosyal bilimler ya da sanat alanında lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor olmak ya da bu bölümlerin lisans mezunu olmak.

Ücret:

Kampın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 4400 TL, çadırlar için 3400 TL’dir.

Kontenjan:

25 kişi.

İletişim Kişisi:

Çiğdem Şahin - cigdemsahin@nesinkoyleri.org

Başvuru:

Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Başvuru formu

Kayıt Uyarı:

Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program:

Program

  10.Tem 11.Tem 12.Tem 13.Tem 14.Tem 15.Tem
09:00 – 10:20 Sinema ve Görsel Kodlar (UT) Film Çözümlemeye Giriş (ESO) Sinema ve Göstergebilim (UT) Tatil Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – I (EY) Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı (ZC)
10:40 – 12:00 Sinema ve Görsel Kodlar  (UT) Film Çözümlemeye Giriş (ESO) Sinema ve Göstergebilim (UT) Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – I (EY) Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı (ZC)
14:00 – 15:20 Film Estetiği (ADM) Film Estetiği (ADM) Hollywood Sinemasının Doğuşu (ESO) Sinemada Temsil (ZC) Film Estetiği (ADM)
15:40 – 17:00 Sinema ve Göç (ZÖ) Sinema ve Göç (ZÖ) Hollywood Sinemasının Doğuşu  (ESO) Sinemada Temsil (ZC) Film Estetiği (ADM)

 

ADM: Doç.Dr Ahsen Deniz Morva Kablamacı
ZÖ: Dr. Zeynep Özen
ZC: Dr. Zehra Cerrahoğlu
ESO: Dr. Emrah Suat Onat
EY: Emel Yuvayapan
UT: Öğr. Gör. Ufuk Tambaş

Lecturers

Zehra Cerrahoğlu

Nesin Art Village Logo

2014 yılında Doktora eğitimini tamamladığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta; sinemada üslup ve temsil konuları ile film projelendirme ve film yapımı alanlarında dersler vermektedir. St Andrews Üniversitesi, Film Çalışmaları Bölümü’nde misafir doktora araştırmacısı (2011, İskoçya) ve Stockholm Üniversitesi, Medya Araştırmaları bölümünde misafir araştırmacı (2021, İsveç) olarak bulunmuştur.

Program Ekibi

Zehra Cerrahoğlu

Nesin Art Village Logo

2014 yılında Doktora eğitimini tamamladığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta; sinemada üslup ve temsil konuları ile film projelendirme ve film yapımı alanlarında dersler vermektedir. St Andrews Üniversitesi, Film Çalışmaları Bölümü’nde misafir doktora araştırmacısı (2011, İskoçya) ve Stockholm Üniversitesi, Medya Araştırmaları bölümünde misafir araştırmacı (2021, İsveç) olarak bulunmuştur.