Ana içeriğe atla

Aslıhan Şenel şuan İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapıyor, aynı zamanda kuram ve pratiği bir araya getirmeye çalışan uluslararası dersler, atölyeler, akademik buluşmalar düzenliyor. "Topografik pratikler" olarak adlandırdığı eleştirel mekansal uygulamalar ve feminist kuram aracılığıyla mimari temsilin performatif yönünü, kentsel ve mimari müşterekleri üretme olanaklarını araştırıyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ de tamamladıktan sonra 2008 de University College London, Bartlett School of Architecture’da doktorasını tamamladı, aynı kurumda birinci sınıf mimari tasarım eğitimine katkı verdi. 2008` den beri çeşitli ortaklıklarla yürüttüğü mimari tasarım stüdyolarında ve uluslararası atölyelerde deneysel çalışmalar yapmaktadır. Son zamanlarda yürüttüğü atölyelerden birkaçı "Kapatılmış Çevreler: Hapishanelerden Sınırlara", Paris (Şubat 2017), "Kayda Değer İşliği, Kent Düşleri", İstanbul (Temmuz 2016), "İstanbul` u Susmak", İstanbul (Temmuz 2016), Mekanlaşan Efsaneler, Gaziantep (Ocak 2016) olarak sayılabilir. Halen İTÜ` de Collective Imaginations (Kolektif Hayaller) adlı mimari tasarım stüdyosunu yürütmektedir.

http://akademi.itu.edu.tr/senelas/

Verdiği dersler:

Spatial Legends

Bir yer, kişi ya da toplum için anlam taşıyorsa, toplum o yeri sadece maddi olarak dönüştürdüğü için değil hikayeleştirdiği içindir de. Hikayeleştirmek nesneleri ve yerleri “gerçek” varlıklara dönüştürür. Efsaneler en üst seviyede böyle bir güce sahiptir, çünkü efsaneler herhangi bir hikaye değil kurucu hikayelerdir, toplumun en temel yapıları için destek sağlarlar. Efsaneler, bir topografyanın gözlemlenebilen özelliklerini (bir taş, bir ağaç) hikayelerle örerek, birer anlatıya dönüştürerek, insanların yer ile bağlarını kuvvetlendirirler.