Ana içeriğe atla
9 Temmuz 2018 - 21 Temmuz 2018

Programın Genel Amacı:

Mekânsal pratikler üzerine, disiplinler arası ve çoklu disiplinli, düşünme ve sorgulama ortamı kurmak, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama imkânı sağlamak. Disiplinler arasındaki ilişkiyi tesis etmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, eğitim pratiklerindeki kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef Kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstündeki tüm alanlardan/disiplinlerden katılımcıların başvurusuna açıktır. Ayrıca, belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi davet eder

Kontenjan: 30 Kişi

Genel Bilgi: Katılımcılardan, özgeçmişleri -eğer varsa, yaptıkları çalışmaları ve Mimarlık Programı`na neden katılmak istediklerini ifade ettikleri yaklaşık 200 kelimelik bir yazı ile başvurmaları beklenmektedir. Buna ek olarak, herhangi bir teknikle (video, poster, fotoğraf, metin vb.) mekân” kavramı üzerine ürettikleri/türettikleri bir işin erişilebilir linkini eklemeleri gerekmektedir. (Motivasyon mektubu ve işin erişilebilir linki, başvuru formunda ilgili alanlar üzerinde doldurulur.)

Koordinasyon: Cemil Çalkıcı, cemilcalkici@gmail.com

Studios

Hareket Halinde (yürürçizer)

Çizim ağırlıklı olan “yürürçizer” Atölyesinde, katılımcılar bir iç ya da dış mekânı genel pratiğe uygun olarak tek bir kaçış noktasını odağa alarak değil, soyutlamaya yakın bir dille ve hareket halindeyken çizmeye davet edilir; bu şekilde mekânı üç boyutlu olarak hızla algılama ve algılananı aktarma pratiği edinirler. Atölye, hem iç mekanlarda hem de doğada yapılacak yürüyüşlerin ve bu yürüyüşler boyunca üretilen çizimlerin toplamıdır.

Çevrede İnsan (Yer-Özne-İlişkiler-Mesafeler)

Dersin Amacı: Bu atölye, çok ve parçalı bilgi/veri ortamında yaşayan günümüz öznelerinin, mimarlık üretimi üzerinden bir ilişkiler ağı kavrayışı geliştirmelerini, parçalardan oluşan bütün üzerine tartışmalar yürütmelerini ve bu parçaların alternatif yan yana gelişleri ile ortaya çıkabilecek yeni bütünler üzerine denemeler yapmalarını hedeflemektedir. Birbirine paralel ve birbirini bütünleyici iki ana eksen üzerinden yürütülecek tartışmalar, mimarlığın fiziksel ve sosyal içeriklerine odaklanmaktadır.