Ana içeriğe atla

Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000, Mimarlık Yüksek Lisans (İTÜ, 2004), Mimarlık Doktora (Maltepe Üniversitesi, 2017). Yüksek lisans ve doktoraya başlangıç arasında geçen dokuz yılda, mimarlık sektörünün farklı ölçek ve hizmet alanındaki ortamlarında çalıştı. 2013 yılında doktora öğrenciliği ile eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Construction Management, Modernization and Architecture, Kimlik ve Mekân gibi teorik dersleri yürüttü. 2016 Şubat ayında buradaki görevinden ayrıldı. 2016 Ekim ayında Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmaya başladı. Burada da stüdyo yürütücülüğünün yanı sıra, Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar: Kolektif Üretim başlıklı seçmeli lisans ve Mimarlık ve Sanatta Avangart Akımlar başlıklı yüksek lisans seçmeli derslerini vermektedir. Her şeye rağmen üniversite ortamının anlamlı olduğuna inanmaya devam etmektedir.


Verdiği dersler:

Çevrede İnsan (Yer-Özne-İlişkiler-Mesafeler)

Dersin Amacı: Bu atölye, çok ve parçalı bilgi/veri ortamında yaşayan günümüz öznelerinin, mimarlık üretimi üzerinden bir ilişkiler ağı kavrayışı geliştirmelerini, parçalardan oluşan bütün üzerine tartışmalar yürütmelerini ve bu parçaların alternatif yan yana gelişleri ile ortaya çıkabilecek yeni bütünler üzerine denemeler yapmalarını hedeflemektedir. Birbirine paralel ve birbirini bütünleyici iki ana eksen üzerinden yürütülecek tartışmalar, mimarlığın fiziksel ve sosyal içeriklerine odaklanmaktadır.