Ana içeriğe atla

1991 de lisans, 1994 de yüksek lisans, 2006’da doktorası bitti. Hepsi de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde oldu bir de Yapı Fiziği Kürsüsünde. Aydınlatma ile başlayan yüksek lisans serüveni mimaride güneş ile bitti. Ancak, bunların arasında ve sonrasında, Fiziksel Çevre derslerini hazırlarken ve anlatırken çevrenin Mimarlık ve Tasarım ile olan ilişkisinin ne olduğu sorusu hiç bitmedi. Anlamaya çalıştıkça bilmenin bitmezliği eklendi, anlatıcı ve araştırmacı ikiliğine bir de akademik var oluş sorunları eklenince geçmişinin özünün arayış olduğu sonucuna vardı. Şimdilerde hala ve keyifle bulamayacağını bulmaya çalışmakta. Araştırma görevlisi (Yıldız Teknik Üniversitesi 2000-2011). Yardımcı Doç Dr. Maltepe Üniversitesi _2011-2016. Dr Öğretim Görevlisi Bilgi Üniversitesi _ 2016-2018. Dr Öğretim Görevlisi Mardin Üniversitesi_ 2016-2017


Verdiği dersler:

Çevrede İnsan (Yer-Özne-İlişkiler-Mesafeler)

Dersin Amacı: Bu atölye, çok ve parçalı bilgi/veri ortamında yaşayan günümüz öznelerinin, mimarlık üretimi üzerinden bir ilişkiler ağı kavrayışı geliştirmelerini, parçalardan oluşan bütün üzerine tartışmalar yürütmelerini ve bu parçaların alternatif yan yana gelişleri ile ortaya çıkabilecek yeni bütünler üzerine denemeler yapmalarını hedeflemektedir. Birbirine paralel ve birbirini bütünleyici iki ana eksen üzerinden yürütülecek tartışmalar, mimarlığın fiziksel ve sosyal içeriklerine odaklanmaktadır.