Ana içeriğe atla

Sanat kurumu, sanat üretimi ve sunumu ile doğrudan ilişkili olan, günümüzdeki toplumsal ilişkilere yansıyan söylemlerin müzakere edildiği ve farklı müşterekler arasında iletişimi odağına yerleştiren bir mekândır. Sanat yapıtlarını koleksiyonunda toplayan, koruyan, belgeleyen, sergileyen ve gelecek nesillere aktaran bir sanat kurumu olarak müzeler, günümüzde coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığı etkileyen krizlerle baş edebilmek için kendilerini yeniden değerlendirmek ve yapılandırmak zorundalar. 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemiyle birlikte tetiklenen bu süreç, özellikle küresel anlamda yüzleşmek zorunda olduğumuz iklim krizi, toplumun farklı kesimlerinin temsili, dekolonizasyon, dijitalleşmenin etkisi gibi temalar çerçevesinde müzelerin günümüzdeki rolünü ve işleyişini sorgulamalarını tetikliyor. Sanat kurumlarının ve müzelerin daha demokratik, kapsayıcı, sürdürülebilir kurumlar olmaları için yeni stratejiler nasıl geliştirebiliriz? Geleceğin müzelerini inşa etmeye nereden başlayabiliriz? Atölye, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündeme gelen önemli sanat kurumu ve müze örneklerini incelerken, bir yandan da yeni bir müze modelini katılımcılarla birlikte hayal ediyor.

Eğitimciler

Öykü Özsoy

Yirmi yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan İstanbul Modern’in Şef Küratörü Öykü Özsoy, İstanbul’da İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi (2011’de faaliyetlerini sonlandırarak kaynaklarını SALT’a devretmiştir); İsveç’te Intercult; Almanya’da Wilhelm-Hack-Museum ve Heidelberger Kunstverein gibi müze ve sanat kurumlarında sergiler, sanat projeleri, programları ve yayınlarıyla ilgili çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.

Bu atölye aşağıdaki program(lar)ın bir parçasıdır:

Eşikte Birlikte - Sanatçılar Küratörler

17 Temmuz 2023 - 23 Temmuz 2023

Program başvuruları 29 Mayıs 2023 itibayle CultureCivic tarafından alınmaktadır.
Bilgi, başvuru ve kayıt işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:
https://ogrenme-alani.culture-civic.org/atolyeler/atolye?preview_by_id=10&mode=user