Ana içeriğe atla

Sosyal ve politik sorunları tartışmak için mimari, sanatsal ve mekansal pratikleri birleştiren bir mimar, sanatçı ve araştırmacıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki mimarlık eğitiminin ardından, yüksek lisans derecesini Frankfurt am Main'deki Städelschule Mimarlık Sınıfı'ndan aldı. Çalışmalarında ağırlıklı olarak fiziksel çevrenin algılanlanmasından, kent imgesinden, neoliberal dönüşümlerden, doğa ve teknoloji arasındaki gerilimden ve kolektif hareketlerden etkilenir. Köm'ün metodolojisi ve araçları, her projede çeşitlilik ve işbirlikleri işlerin temel parçalarındandır. Yer şekilleri, teknoloji, kritik mekansal ve müşterek pratikler, kentsel ve veri gözetleme metodolojileri, mimari teknoloji, haritalama sistemleri, edebi ve sinematografik hikaye anlatımı ile sorgulayıcı temsil teknikleri işlerinin başlıca bileşenleri ve yöntemleridir. Mimarlar, kentsel tasarımcılar ve vatandaşlar arasında demokratik ve ortak tasarım süreçleri sağlayan, İstanbul merkezli, Herkes İçin Mimarlık'ın kurucularındandır. 2017 yılında, Elif Çak ile Pearl River Deltası'ndaki müşterekler kavramını yeniden düşünen kolektif gruplar üzerine araştırma yapmak üzere Design Trust Hong Kong'dan araştırma bursu aldı. 2018 yılında Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki “Vardiya” sergisinin yardımcı küratörlüğünü yaptı. Yelta Köm, İstanbul Tasarım Bienali'ne birkaç kez farklı projelerle katıldı ve İstanbul Modern Müzesi'nde VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamındaki, mimarlık kültürü üzerine olan Dikkat! Kaygan Zemin sergisinin küratörlüğünü yaptıi. Son olarak Berlin Forecast Platformu'na seçilmiş aday olarak yer aldı. Akademik ve popüler kültüre kadar çeşitli gazete, dergi, çevrimiçi yayın ve kitaplar için makaleler yazmaktadır. 2015-2019 yılları arasında Studio Tomàs Saraceno ve Aerocene Foundation ile aktif olarak işbirliği yaptı. Aynı zamanda Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine odaklanan farklı mekânsal ölçeklerde çalışmalar yapan Arazi Kolektifi'nin de üyesidir. Halen TU Delft'in ev sahipliği yaptığı Topolojik Atlas projesinde araştırmacı ve Berlin Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisidir ve “Veri, Gözetim, Mimarlık” tezine devam etmektedir.


Verdiği dersler:

Şeylerin Göçü

Mimarlıkta, sanatta, tasarımda sürekli değişkenler içindeyiz. Kimi zaman nesneler göçüyor, kimi zaman insanlar, kimi zaman diğer canlılar, kimi zaman hisler, kimi zaman sevgiler, kimi zaman nefretler, kimi zaman bedenler. Bu atölye içinde doğada yapılacak yürüyüşler, yazılacak metinler, toprakla hemhal olunacak, hislerin formlara yansımaları konuşulacak. Katılımcıların duyular üzerinden toplayacakları şeyleri hikayelerle birleştirip, kimi zaman kilden kimi zaman harflerden, kimi zaman çizgilerden, ya da hareketli görüntülerden yapılar inşa edecek.’

Mimarlık Yazokulu: Nesne ve Şey’in Peşinde

24 Temmuz 2022 - 30 Temmuz 2022

Nesin Köylerinin eşsiz bağlamında belirlenen program çerçevesinde sorgulamalar, tartışmalar ve atölyelerle soyut düşünme, tartışma ve uygulamalar üzerinden ilerleyecek bir haftalık programda tasarım üzerine disiplinler arası ilişkilenmeler ve ortaklıklar kurmak amacıyla bir araya geliyoruz.

BAŞVURU