Ana içeriğe atla

Bağımsız film yapımcısı, dijital medya sanatları araştırmacısı ve yarı-zamanlı öğretim görevlisi.

ODTÜ Felsefe Bölümü mezuniyetinden sonra ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (GİSAM) 2001-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ulus Baker ve Thomas Balkhenol’ün video ve sinema derslerine asistanlık yaptı. Körotonomedya ve Videa kolektiflerinin aktif üyesi oldu. ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2007-2011 yılları arasında New York’a taşınarak NYU Polytechnic Enstitüsü Bütünleşik Dijital Medya Bölümü’nden ikinci Yüksek Lisans derecesini aldı. Aynı kurumun medya biriminde görev yaparken çeşitli inter-disipliner sanatsal projelerde yer aldı. Trans//geçişler (2018) adlı, Can Gündüz ve Şebnem Yücel ile birlikte geliştirdiği belgeleme projesini yönetti. PortİzmirIV kapsamında sergilenen projeyi etkileşimli belgesel çalışması olarak tasarladı. Kolektif olarak üretiminde bulunduğu filmlerden bazıları Ölü ve de Diri (2015), Kıyı Kıyı (2013) ve kısa kurmaca olan Ağdalı Bir Film’dir (2006). Burası Ankara (2006) adlı kısa video çalışmasını Can Gündüz ile gerçekleştirdi. İzmir’de yaşıyor.


Verdiği dersler:

Mimarlık Yaz Kampı: Nesne ve Şey’in Peşinde

24 Temmuz 2022 - 30 Temmuz 2022

Nesin Köylerinin eşsiz bağlamında belirlenen program çerçevesinde sorgulamalar, tartışmalar ve atölyelerle soyut düşünme, tartışma ve uygulamalar üzerinden ilerleyecek bir haftalık programda tasarım üzerine disiplinler arası ilişkilenmeler ve ortaklıklar kurmak amacıyla bir araya geliyoruz.

Nesnenin Çekimleri

Mimarlık ve sanatın odağındaki ‘nesne’nin güncel felsefi tartışmalar ışığında yenilenmekte olan tanımından hareketle karşımıza çıkacak değme nesnelerle üçüncü türden yakınlaşmaların peşine düşeceğiz. Edebiyat, müzik, seramik ve örgü pratiklerinden devşireceğimiz çekim kurallarıyla nesnelerin basitten karmaşığa şekil ve isim alıp verme hallerini keşfedeceğiz. Atölyemiz köyün yakın çevresinde bir yüzey araştırmasıyla yola koyulacak.