Ana içeriğe atla

Giderek görünürlüğü artan küratörlüğün sanat ekosistemindeki yeri nedir? Bir meslek olarak küratörlüğün tarihsel ve kuramsal analizinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki küratöryel alanda çalışma olanaklarının inceleneceği atölyede farklı model ve deneyimler hakkında sohbet edilmesi planlanıyor. Atölyenin ikinci bölümünde, son yirmi yılda bienal ve müze gibi büyük ölçekli sanat kurumlarının yanı sıra bağımsız olarak küratörlük yapan Çelenk Bafra, küratöryel pratikler ve küratörlük mesleği üzerine katılımcıların sorularını yanıtlıyor. Her katılımcının araştırma ve pratik çalışma alanı olarak küratörlük ile ilgili bir soru hazırlayarak gelmesi beklenen atölyede, çağdaş sanat pratikleri çerçevesinde küratörlüğün dönüşen tanımı, rolü ve sorunsalları tartışmaya açılıyor.

Eğitimciler

Çelenk Bafra

Çelenk Bafra 2018 yılından bu yana SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin ve SAHA Studio’nun direktörlüğünü üstlenen küratör Çelenk Bafra, sanat yazılarının yanı sıra Açık Radyo’da pazartesileri “Hariçten Sanat” adlı bir program hazırlayıp sunuyor.

Bu atölye aşağıdaki program(lar)ın bir parçasıdır:

Eşikte Birlikte - Sanatçılar Küratörler

17 Temmuz 2023 - 23 Temmuz 2023

Program başvuruları 29 Mayıs 2023 itibayle CultureCivic tarafından alınmaktadır.
Bilgi, başvuru ve kayıt işlemleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:
https://ogrenme-alani.culture-civic.org/atolyeler/atolye?preview_by_id=10&mode=user