Ana içeriğe atla

Nesin Köyü civarındaki bölgenin sosyal, fiziksel, tarihsel verilerinden nasıl haritalar üretebiliriz?

Bu haritalar bize günümüz dünyasına ait tartışmalara katabileceğimiz yeni sorular sağlayabilir mi?

Amaçlar:

  • Ekoloji, topoğrafya ve mekan kavramlarını politik coğrafya ekseninde ele almak ve Nesin Köyü’nü barındıran bölgenin sosyal, fiziksel ve tarihsel katmanlarını analiz etmek.
  • Bölgenin özelliklerini daha genel ölçekli tarihsel coğrafya tartışmaları açısından sorgulamak.
  • Doğal kaynaklara erişimi ve kaynakların kullanımını toplumsal dinamikler açısından değerlendirmek.
  • Çağdaş haritalandırma pratiklerini kullanarak bölge coğrafyasının zamansal ve mekansal temsillerini bir araya getirmek

Program:

Atölyenin ilk günleri tarihsel coğrafya, haritacılık ve kartografya tarihi okumalarına ve ekoloji, göç ve mekansal adalet gibi konulardaki güncel tartışmaların incelenmesine ayrılır.

İlerleyen günlerde bu tartışmalar Nesin Köyü ve civarındaki bölge bağlamına taşınacak ve katılımcılar seçecekleri konularda bölgede gözlem ve araştırma yaparlar.

Atölyenin son aşamasında katılımcıların bu araştırma gezilerinde topladıkları verilerden grup çalışmasıyla çok katmanlı ve kapsamlı bir harita oluştururlur ve bu harita bir tartışma mecrası olarak kullanılır.

Eğitimciler

EDA ÖZEL

1984, Bursa. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2007 yılında İktisat alanında lisans ve 2010 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu Araştırmaları doktora programına

SERKAN TAYCAN

1978, Türkiye. Mühendislik eğitiminin ardından Nordens Fotoskola’da belgesel fotoğraf eğitimi gördü. Yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Helsinki Aalto Üniversitesi Fotoğraf bölümlerinde tamamladı.

Bu atölye aşağıdaki program(lar)ın bir parçasıdır:

MİMARLIK PROGRAMI III - 2018

23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018

Mekânsal pratikler üzerine, disiplinler arası ve çoklu disiplinli, düşünme ve sorgulama ortamı kurmak, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama imkânı sağlamak. Disiplinler