Ana içeriğe atla
23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018

 

Mekânsal pratikler üzerine, disiplinler arası ve çoklu disiplinli, düşünme ve sorgulama ortamı kurmak, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama imkânı sağlamak. Disiplinler arasındaki ilişkiyi tesis etmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, eğitim pratiklerindeki kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

Hedef Kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstündeki tüm alanlardan/disiplinlerden katılımcıların başvurusuna açıktır. Ayrıca, belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi davet eder

Kontenjan: 30 Kişi

Genel Bilgi: Katılımcılardan, özgeçmişleri -eğer varsa, yaptıkları çalışmaları ve Mimarlık Programı`na neden katılmak istediklerini ifade ettikleri yaklaşık 200 kelimelik bir yazı ile başvurmaları beklenmektedir. Buna ek olarak, herhangi bir teknikle (video, poster, fotoğraf, metin vb.) mekân” kavramı üzerine ürettikleri/türettikleri bir işin erişilebilir linkini eklemeleri gerekmektedir. (Motivasyon mektubu ve işin erişilebilir linki, başvuru formunda ilgili alanlar üzerinde doldurulur.)

Koordinasyon: Cemil Çalkıcı, cemilcalkici@gmail.com

Studios

Sinema ve Mekan İlişkisi

Mimarlığın temel uğraş alanı olan “mekân”, sinemanın da önemli bir konusudur. 20.yy’ın başından bu yana mekân ekseninde artarak ilişki kuran Mimarlık ve Sinema, birbirine yeni görme, düşünme ve temsil etme biçimleri önererek, birbirini etkilemeyi ve