Ana içeriğe atla

Bu eğitim ve uygulama serisi sürdürülebilir bir gezene katkı sağlamak isteyenler için teori ve pratik bilgilerden oluşan bir programdır. Permakültür tasarım ilkeleri baz alınarak oluşturulmuş seride amaç katılımcıların ekolojik bilgi dağarcıklarını arttırmak, permakültür, onarıcı yaşam, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları; ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri, enerji verimliliğine ve ekosistem onarımına katkı sağlayacak bazı pratikleri öğrenmeleridir.

 

İyiEkim çalışmaları hakkında detaylı bilgi: https://iyiekim.com/

 

Detaylı Ders İçeriği

1.Gün: Tanışma, beklentiler ve ihtiyaçlar

Ekosistemlerin durumu ve iklim krizi

Sağlıklı bir toplum için gereklilikler

Sürdürülebilir, onarıcı ve etik yaşam tasarımı prensipleri 

Permakültürün tanımı ve etik ilkeleri? 

Doğanın matematiği: örüntü 

 

2.Gün: Permakültür tasarımının temel ilkeleri

Mıntıka-Dilim-Eğim

Suyun döngüsü

Ev, arazi, şehir ve havza için su yönetimi prensipleri 

Gri su artıma sistemleri

Köyün su arıtma sistemlerine ziyaret

 

3.Gün: Toprak besin ağı ve toprak mikrobiyolojisi 

Besin - bitki - toprak ilişkisi 

Toprak iyileştirme metotları 

Canlı sistemlerle çalışma

 

4.Gün: Kompost türleri: soğuk, sıcak, bokashi, solucan kompostu 

Köydeki kompost sistemlerini ziyaret

Kompost uygulama çalışması

 

5.Gün İşlevsel ormanlar ve sürdürülebilir gıda üretimi 

Toprağı ekim için hazırlama 

Bahçecilik teknikleri

Kare bahçecilik, azmadan ve çifte kazma teknikleri 

Ürün seçimi ve kardeş bitkiler, aromatik bitkiler, biyoçeşitlilik 

 

6. Gün: Alternatif gıda yetiştiriciliği; mantar

Şehirde Permakültür

Alternatif bir toplum için stratejiler

Topluluk oluşturma, topluluk ekonomisi

Gıda toplulukları

Kapanış ve geri bildirimler

 

Eğitimciler
Bu atölye aşağıdaki program(lar)ın bir parçasıdır:

Sanat ve Ekolojik Onarım

13 Eylül 2021 - 18 Eylül 2021
Bu eğitim ve uygulama serisi sürdürülebilir bir gezene katkı sağlamak isteyenler için teori ve pratik bilgilerden oluşan bir programdır. Permakültür tasarım ilkeleri baz alınarak oluşturulmuş seride amaç katılımcıların ekolojik bilgi dağarcıklarını arttırmak, permakültür, onarıcı yaşam, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları; ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri, enerji verimliliğine ve ekosistem onarımına katkı sağlayacak bazı pratikleri öğrenmeleridir.