Ana içeriğe atla

İstanbul 1964 doğumlu Deniz Aslan lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Programında, " Peyzaj Mimarlığı Açısından İstanbul Boğazının Yeşil Dokusunun Tarihi Süreci ve Halkın Kullanımına Açılmış Rekreatif Alanların İrdelenmesi" tezi ile yapmıştır. 2000 Yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım üzerine Doktora derecesini almıştır. Aslan,(Arda İnceoğlu ile beraber) Denizli Tenis Kulübü projesi ve Ortaköy Musevi Mezarlığı Projeleri ile Genç Mimarlar ödülünü kazanmıştır. 8. Ulusal Mimarlık Ödülleri programı kapsamında, ABS Merkez Binası Projesi ile tasarımında birlikte çalıştığı Arda İnceoğlu, İpek Yürekli, Sevim Aslan ve Cem Altun Mimarla birlikte Proje kapsamında Ulusal Mimarlık ödülüne hak kazanmıştır. Gene aynı ödül programı kapsamında, "Hayaller ve Düşünceler" kategorisinde, küratörlüğünü yaptığı "Boşlukta Uygulamalar" adlı workshop çalışması ile de ödül almıştır. Ulusal yarışmalarda birçok ödüle hak kazanmıştır. Makale ve projeleri ulusal ve uluslararası medyada yer almıştır. Aynı zamanda birçok sergide katkısı, Workshop küratörlüğü ve jüri üyelikleri vardır. İTÜ Mimarlık fakültesinde Peyzaj Mimarlığı bölümünün kurulmasında önemli rolü bulunmaktadır. Akademik kariyerini halen aynı üniversitede Mimarlık fakültesinde mimarlık bölümü öğretim görevlisi olarak devam ettirmektedir. Trafo Mimarlık Şirketinin kurucu üyelerinden biridir ve DS Mimarlık kurucu ortağıdır.


Verdiği dersler:

Design with natural sources

Doğanın bir kavrayış ve zemin olarak önce kendi içselliğinde sonra da insanlarla kurduğu ilişkilerle tanınması; ilkelerden geleceğe, mekan ve yere ait sorudan, araştırılan, tartışılan tüm biçimleniş ve yer alışlarla izleme alanının belirlenmesi; güncel tasarlama problemlerinde arakesit sorunsalına ve düşünsel ürün açısından olabilecek yaklaşımların tartışılması üzerine seminerler düzenlenecektir. Düzenlenen bu seminerler kapsamında doğa ve mimarlık arakesitine, mimarlıkta yeni konular ve yeşil mimarlığa, modern ütopyalar, heterotopyalar, distopyalar yolu ile mimarlığa değinilecektir.