Ana içeriğe atla

Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali esnasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri Atölyesi'ne seçildi. 2008 yılından beri yazılarıyla katkıda bulunduğu Altyazı Dergisi’nin yayın kurulunda yer alıyor, farklı mecralarda yazılar yazmaya ve çeşitli kurumlarda sinema seminerleri vermeye devam ediyor.


Verdiği dersler:

FİLM DİLİNİN TEMELLERİ

Filmlerden çıkardığımız anlamların, karakterler hakkındaki düşüncelerimizin, öyküsündeki olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerin büyük bir bölümü, filmin çeşitli dil öğeleriyle şekillenir. İzleyici olarak, genellikle sinemanın kodlarını küçük