Ana içeriğe atla
  • Installation view from A Year Without A Summer Exhibition, Pilot, İstanbul  Photo credit: Rıdvan Bayrakoğlu

Doğa insan ilişkisini masaya yatıracağımız, sanatsal bir perspektiften düşünmenin kendisinin de inceleneceği ve katılımcılar ile birlikte kolektif video sanatı üretimi programın kabaca içeriğini oluşturuyor. Sanatın özgürleştirici öğesini düşünme pratiğine taşımak, eleştirellik, çok boyutlu katmanlı yaklaşım ile doğa insan ilişkisinin farklı modlarını düşüneceğimiz bir atölye olacak. Dikkat, değer, boyutların politikası, çevre felsefesi düşüncemiz için birer çapa görevi görecek. 

Detaylı Ders İçeriği

6 günlük atölyede doğa-insan ilişkisi üzerine tartışmalar, okumalar, ve video üretim atölyesi Sanatçı Elmas Deniz tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu program, eş zamanlı gerçekleşecek olan Biz Olma Programı ile ortak dersler de yürütecektir.

 

Eğitimciler
Bu atölye aşağıdaki program(lar)ın bir parçasıdır:

Sanat ve Ekolojik Onarım

13 Eylül 2021 - 18 Eylül 2021
Bu eğitim ve uygulama serisi sürdürülebilir bir gezene katkı sağlamak isteyenler için teori ve pratik bilgilerden oluşan bir programdır. Permakültür tasarım ilkeleri baz alınarak oluşturulmuş seride amaç katılımcıların ekolojik bilgi dağarcıklarını arttırmak, permakültür, onarıcı yaşam, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları; ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri, enerji verimliliğine ve ekosistem onarımına katkı sağlayacak bazı pratikleri öğrenmeleridir.