Ana içeriğe atla

Kömür, kömür tozu, füzen ve lavi gibi lekesel desen çalışmaları için elverişli malzeme ve teknikler kullanılarak canlı model eşliğinde iki boyutlu yüzey üzerine üç boyutlu imge yanılsamasına dayalı uygulamalar yapılacaktır. Figür ile mekan ilişkisine odaklanılarak, insan bedeninin bir mekan içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır. Figürün içinde bulunduğu mekan, öncelikle birebir gözleme dayalı, ilerleyen aşamalarda ise çeşitli görsellerden faydalanılarak veya imgesel olarak tasarlayarak oluşturulacak, böylece çeşitli kolaj denemeleri yapılacaktır. Lekesel desen ilkeleri öncelenmekle beraber, resimde kurgu, kompozisyon, form, mekan ve ışık-gölge gibi temel plastik öğeler de göz önünde bulundurularak desen çalışmaları üretilecektir.

Eğitimciler