Ana içeriğe atla
7 Şubat 2022 - 13 Mart 2022

Yaratıcılığın temelleri/ Hikâye Anlatımı ve Dramaturji/ Sana Özel Olanı Yazabilme Cesareti/ Oynanabilir ve yönetilebilir bir senaryo yazmak/ Senaryoda Berraklık

Yazmak bize zor gelir. Kendimizle yüzleşmek zorunda kalırız. Eksikliklerimizle, utançlarımızla ve karanlık taraflarımızla. Bu derste zihnimizdeki hikâye kıvılcımlarını bitmiş çekilebilir ve oynanabilir bir senaryoya nasıl dönüştürürüz onu öğreneceğiz.

Hedef Kitle:

Senaryo yazmayı öğrenmek isteyen, veya senaryo konusunda yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen +16 herkes.

Ücret:

Program ücretine konaklama, yemek, temel ihtiyaçlar ve eğitim dahildir. Tek kişilik oda konaklaması: 3850 TL. Çift kişilik ve 1+1 oda konaklaması (kişi başı): 3080 TL. Koğuş konaklaması: 2695 TL.

Kontenjan:

12 kişi.

İletişim Kişisi:

Aycan Şahin - aycansahin@nesinkoyleri.org

Başvuru:

Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

 

Program:

Gün 1 “Giriş Dersi”
• Derste yazılacaklardan bahsedilmesi
• Derste kullanılacak methodlar.
• Yazarın sorumlulukları.
• Okuyucu olmak
• Derste Tartışma: Neden Film yapmak isteriz ?
• Senaryonun ilk 3 sayfasının sınıfta yazılması.

Gün 2 “İlham”
• Yeni fikirler için nerelere bakmalıyız?
• Fikirlerinizi görselleştirme methodları.
• Dramaturjinin prensipleri
• Gün içinde görsel olarak dikkatinizi çeken şeyleri notlandırma alışkanlığı.
• Algılanan gerçekliğin keşfi.Hayatın bir anını gerçek veya hakiki yapan öğeler nedir?
(Atmosfer, hareket, derinlik, ışık, doku)
• Derste Tartışma: Seyircinin bakışını kontrol etme, Seyirci nereye bakar ?

Gün 3 “Senaryonuzun Hakim Fikri (Premise)”
• Senaryonuzun başlangıç ve bitiş imgesi
• Hikâyeye nerede başlamalı nerede bitirmeliyiz?
• Hakim Fikri nasıl yazarız?
• Sebep ve Sonuç
• (Shot – Scene – Sequence – Act )
• Durumlar ve Olaylar
• Stil ve Yapı
• Derste Tartışma: Yaratıcı sürecimizi müzikle güçlendirmenin yolları.
• Hangi hikâyeyi neden sen anlatmalısın?
• Yazmak için aciliyet duygusu hissettiğin konular.
Derste Yazma ödevi: Filminin hayali fragmanında gördüğün imgeleri kağıda dök.
Hakim Fikir, Kısa Özet (Logline) ve Sinopsisi yaz.

Gün 4 “Yazar Görüşü”
• Yazar Görüşü nedir?
• Subject vs. Subject Matter
• Temalar ve Motifler
• Hikâyeyle olan kişisel bağın ifadesi ve neden şu anda bu hikâyeyi anlatmak istiyorsun?

Gün 5 “Bir sahnenin anatomisi”
Senaryodaki bir sahne hangi elementlerden oluşur? Bir yönetmenin senaryoda aradığı
elementleri yazar olarak sahneye yerleştirme.
• Yer ve Zaman
• Karakterin Sahnedeki isteği.
• Karakterin istediğini almasında ona yardımcı olan araçlar (Props)
• Sahnenin başı, ortası ve sonu. (Inciting Incident- Midpoint- Climax)

Gün 6 “Karakterler”
• Karakterlerinizin psikolojisine olan farkındalık
• Karakterlerin sosyo-ekonomik durumuyla paralel bir psikoloji içinde olması.
• Karakterlerin senaryo içinde karşılaştığı engeller.
• Engelleri aşma konusunda verdikleri kararlar ile somutlaşmaları.
• Karakterin senaryo başındaki ve sonundaki hali. Değişimi.