Ana içeriğe atla
12 Haziran 2017 - 25 Haziran 2017

Mekânsal pratikler üzerine, disiplinler arası ve çoklu disiplinli, düşünme ve sorgulama ortamı kurmak, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama imkânı sağlamak. Disiplinler arasındaki ilişkiyi tesis etmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, eğitim pratiklerindeki kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Atölyeler

DOĞAL VERİLERLE TASARIM

Doğanın bir kavrayış ve zemin olarak önce kendi içselliğinde sonra da insanlarla kurduğu ilişkilerle tanınması; ilkelerden geleceğe, mekan ve yere ait sorudan, araştırılan, tartışılan tüm biçimleniş ve yer alışlarla izleme alanının belirlenmesi; güncel

Spontane Yaratıcılık

Spontane yaratıcılık atölyesi, sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesiti tartışma alanı açar. Arakesitler arasındaki ilişkiler ve nasıl kuruldukları teorik anlatımlarla desteklenir. Konular, söyleşi,

MEKANLAŞAN EFSANELER

Bir yer, kişi ya da toplum için anlam taşıyorsa, toplum o yeri sadece maddi olarak dönüştürdüğü için değil hikayeleştirdiği içindir de. Hikayeleştirmek nesneleri ve yerleri “gerçek” varlıklara dönüştürür. Efsaneler en üst seviyede böyle bir güce

ÜTOPYA İNŞA ETMEK

Otel işletmecisi, rehber, gezgin, kimya mühendisi, aşçı, müteahhit gibi pek çok kimliğe sahip olan Tönbekici, Şirince köyünün son yıllardaki durumunun bizzat tanığı olarak Şirince köyünü keşfetmesinden oraya yerleşme sürecine ve bu süreçte Sevan

İçinde Yaşadığım Mekan: Beden

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.