Ana içeriğe atla
12 Haziran 2017 - 25 Haziran 2017

Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait "mekânsal söylemleri" tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek, Farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, Eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Studios

Tessellation - Mozaik Döşeme - Nokta-Doğru-Düzlem-Mekân

Atölye sırasıyla soyutlama, Öklid geometrisi, yüzey oluşturma, mekân oluşturma ve mekânı belirlenmiş bir topoğrafyaya aplikasyonundan oluşmaktadır. Atölye süresince katılımcılara konulara ilişkin teorik sunumlar yapılarak, belirlenen malzemeler üzerinden el becerilerini geliştirecek uygulamalar yaptırılacaktır. Atölye sonunda katılımcılar Nesin köyünün çevresinde belirledikleri bir alan ve işleve uygun olarak söz konusu teknikleri kullanarak bir proje geliştirecek ve sunacaklardır.

Design with natural sources

Doğanın bir kavrayış ve zemin olarak önce kendi içselliğinde sonra da insanlarla kurduğu ilişkilerle tanınması; ilkelerden geleceğe, mekan ve yere ait sorudan, araştırılan, tartışılan tüm biçimleniş ve yer alışlarla izleme alanının belirlenmesi; güncel tasarlama problemlerinde arakesit sorunsalına ve düşünsel ürün açısından olabilecek yaklaşımların tartışılması üzerine seminerler düzenlenecektir. Düzenlenen bu seminerler kapsamında doğa ve mimarlık arakesitine, mimarlıkta yeni konular ve yeşil mimarlığa, modern ütopyalar, heterotopyalar, distopyalar yolu ile mimarlığa değinilecektir.

Spontane Yaratıcılık

Sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesit bir araya getirilip tartışılacak; tüm bu arakesitler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl kurulduğuyla ilgili teorik bilgiler aracılığıyla sürece bağlı olarak kimi zaman bir söyleşi, kimi zaman seminer, kimi zaman ise bir uygulamalı atölyeye dönüşebilecek bir kurgu uygulanacaktır.

Spatial Legends

Bir yer, kişi ya da toplum için anlam taşıyorsa, toplum o yeri sadece maddi olarak dönüştürdüğü için değil hikayeleştirdiği içindir de. Hikayeleştirmek nesneleri ve yerleri “gerçek” varlıklara dönüştürür. Efsaneler en üst seviyede böyle bir güce sahiptir, çünkü efsaneler herhangi bir hikaye değil kurucu hikayelerdir, toplumun en temel yapıları için destek sağlarlar. Efsaneler, bir topografyanın gözlemlenebilen özelliklerini (bir taş, bir ağaç) hikayelerle örerek, birer anlatıya dönüştürerek, insanların yer ile bağlarını kuvvetlendirirler.

Constructing Utopia

Otel işletmecisi, rehber, gezgin, kimya mühendisi, aşçı, müteahhit gibi pek çok kimliğe sahip olan Tönbekici, Şirince köyünün son yıllardaki durumunun bizzat tanığı olarak Şirince köyünü keşfetmesinden oraya yerleşme sürecine ve bu süreçte Sevan Nişanyan’la birlikte Nişanyan Evlerini inşa ederken yerel mimarlıkla  ve tüm bu süreçte köy ile kurdukları ilişkilere, karşılaştıkları zorluklara ve başardıklarına değinerek; zaman zaman köy hakkında hikayelerden, geleneklerden ve yaşayışlardan da anlatımlar yaparak köyle ve tüm bu süreçle ilgili tecrübelerini ve birikimlerini anlatacağı bir seminer