Ana içeriğe atla
16 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019

Amaç: Atölye, günümüze kadar yapılmış doğa tarifi, temsili ve araçsallaştırılması üzerinden yürütülen tartışmanın ışığında, Şirince’nin florasını data kaynağı olarak görüp dijital temsil araçlarında sınamayı hedeflemektedir.Atölye bitkilerin sunduğu rastlantısal değişkenleri, matematiksel formalizmler, prosedürler ve algoritmalar dolayımıyla biçimsel görselleştirmeler ve araştırmalar yapmayı hedefler.


İçerik:  Yok oluşuna dair yas tutmaya başladığımız doğa, biyo-teknoloji, parametrik tasarım ve kodlama gibi dijital teknolojiler ile mimarlığın gündemindedir. Bu durum aslında, insanın kendisini doğanın bir parçası olarak görmediğinin aksine, doğayı, insanı besleyen, koruyan, ona soluk aldıran ve ilham veren verimli bir dekor olarak gördüğünün açık ilanı gibidir. Bu bakış açısıyla, doğa-insan ilişkisindeki dönüşümün çelişkilerinin ortaya çıkmaya başladığı Erken Modern dönem ile başlanarak eleştirel bir tarih okuması yapılması da hedeflenmektedir. Atölyede, belirli tarihsel eşiklerde doğanın gizinin ortaya çıkarılma motivasyonu ve koşulları da konuşulacaktır. Bilgi üretme pratikleri ve değer/paha üreten ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair tartışmalar yürütülecektir. Bu süreçlerde doğanın temsili ve görüntüsü, insanın doğaya yaklaşımının yansımasıdır. Bağlamından koparılmış türler, tuval üzerinde yeni bir bakış tarafından ‘ürüne’ dönüştürülene dek askıda beklerler. Bu çevirinin nasıl gerçekleştiği, hizmet edeceği alanın talepleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu çerçevede, katılımcılardan köy etrafındaki peyzaj bütününün içerdiği bitkileri indirgeyerek belgeleyip, Nebatat katalogları oluşturmaları beklenecektir. Katılımcıların bu çalışmaları, verilerin çeşitlenmesini ve somut olarak toprağa bağlı bitkinin soyut alana teslim edilmesine kadar kat ettiği mesafeye tanıklık sağlayacaktır. Üretilen bu veri kataloğundan seçilen parçalar, bilgisayar ortamına taşınarak öznel bakış açılarının yansımaları olarak sistemleştirilecektir. Katılımcıların öznelliğiyle oluşturulan veri kataloğu bilgisayar ortamına aktarılırken de bilgisayarın sunduğu formülasyonların da tersyüz edilmeye çalışıldığı bir çalışma hedeflenmektedir. Doğadan özerkleşen bu parçaların yeni gerçekliği biçimsel indirgemedir ve bu atölye, biçimin bu yalıtılmışlığını aşmak için tarihselliği ve tasarımcının öznelliğini yanına alarak parodik düzenler kurma yoluna gidecektir.

Atölye sürecini kolaylaştırması açısından katılımcılardan mümkünse laptoplarını getirmesini rica ediyoruz.

 

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Tasarım ve hesaplamalı tasarım  üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler. 

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1810 TL, koğuşlar için 2410 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 20 kişi.

Eğitmenler: Emre Özyetiş, Eda Soyal, Mehtap Serim

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

daha fazla bilgi için : http://www.nesinkoyleri.org/etkinlik-detay.php?egitimkod=344

Program team

Emre Özyetiş

Emre Özyetiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2009, Felsefe bölümünden 2010’da mezun oldu. 2011 senesinde başladığı RMIT Üniversitesi - SIAL bünyesindeki yüksek lisans

EDA SOYAL

Lisans derecesini 2010’da KTÜ Mimarlık Fakültesi’nden, Yüksek Lisans derecesini 2013’de UCL Mimarlık Tarihi ve Teorisi Programı’ndan alan Eda Soyal, 2014-2018 yılları arasında Mardin Artuklu

MEHTAP SERİM

Çalışma alanı modern mimarlık ve sanat kuramları olan mimarlık tarihçisidir. YTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecesini sırasıyla İTÜ ve