Ana içeriğe atla
25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018
REGISTER

Köy'e geliş 22 Temmuz, Köy'den çıkış 5 Ağustos 2018

Amaç: Farklı disiplinlerden katılımcıların; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak, daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak, farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak, yakın üretim alanları olmalarına rağmen meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkânına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin etkileşimini ve iletişimini güçlendirmek, eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

Hedef kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.

Başvuru İçin: Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptıkları çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Programı`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir. Ayrıca “mekân” kavramı üzerine seçilen serbest  bir teknikle üretim (video, poster, fotoğraf, metin…) yaparak, ilgili üretimin erişilebilir linkini başvuru formunda yer alan kutucuğa yazmaları beklenmektir.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1940, çadırlar için 1450 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: Cemil Çalkıcı (cemilcalkici@gmail.com), nesinmimarlik@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

Studios

Spontane Yaratıcılık

Sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesit bir araya getirilip tartışılacak; tüm bu arakesitler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl kurulduğuyla ilgili teorik bilgiler aracılığıyla sürece bağlı olarak kimi zaman bir söyleşi, kimi zaman seminer, kimi zaman ise bir uygulamalı atölyeye dönüşebilecek bir kurgu uygulanacaktır.

Teselasyon – Soyutlama

Atölyenin Amacı: Bu atölye, katılımcıların mimarinin önemli bir düşünme ve pratik şekli olan soyutlama üzerine bilgi sahibi olmaları ve uygulama yapmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların 3 boyut ve mekân-ölçek algılarını Öklid geometrisi (nokta-doğru-düzlem) üzerinden geliştirmek bir hedeftir.

 

besleyİcİ mİmarlık

Atölyenin açık hava çalışmalarıyla ilerleyen kısmında amaç, katılımcıların temel inşa süreçleri vasıtasıyla doğayla, doğal malzemelerle, özellikle toprakla yeniden ilişkiye geçmeleri olup, bunun yanı sıra devam eden sınıf içi eğitimlerde ise amaçlanan tarih boyunca pişirme-yeme-içme pratiklerinin mekânsal organizasyonları nasıl biçimlendirdiğini takip etmeleridir. Atölye, gastronomi odaklı izleğinde, farklı disiplinlerden katılımcılarla birlikte,
Program team

Kunter Manisa

Doç Dr. Kunter Manisa 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesini bitirerek Mimar unvanı aldı. 2001 yılında yine aynı üniversitede tasarım alanında (Bina Bilgisi) Yüksek Mimarlık ve 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı. Manisa 2001 yılından beri çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Doçent Doktor olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Kunter Manisa’nın Kullanım Dönüşümü, Endüstriyel Arkeoloji, Turizm ve Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Mimari Tasarım alanlarında çok sayıda makale, bildiri ve yayını bulunmaktadır.

Erhan Vural

Ödüllü mimarlık ve kentsel tasarım ofisi ABOUTBLANK` in kurucu ortaklarından Erhan Vural, 2007`de YTÜ Mimarlık Fakültesi`nden mezun oldu.

Oruç Cakmaklı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesidir. Sırasıyla MIT ve UC Berkeley’de Mimarlık ve Sanat üzerine eğitim ve araştırmalar yapmıştır. Yurt içi ve dışında açtığı resim sergileri vardır (Berkeley, İsveç, Paris, İstanbul). İnsan eğitiminde en yaratıcı dönemin 18 yaş, yani üniversite 1. sınıfta olduğuna inanıp daha sonra gelen bilgi kirliliğinin ancak sanat ile temiz tutulabileceği yönündeki düşünce okulunun aktivist bir üyesidir. Tasarım dersleri şiirin, resmin ve yazının tasarım ve insan eğitimindeki vazgeçilmez önemi ve konumu üzerinedir.

Nur Yavuz

1998 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Bölümü'nde Master çalışmasını Deleuze felsefesinde zaman/mekan temsili üzerine verdiği teziyle tamamladı. 2000-2010 yıllarında New York ve Atina'da mesleki pratiğine devam etti. 2010 yılından bu yana İYTE'de doktora çalışmalarını sürdürürken, altı sene yarı ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kurucusu olduğu mimarlık ofisinde araştırma ve yayınların yanısıra yarışma ve mesleki proje uygulamalarına devam etmektedir.

Bora Yerliyurt

Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık üzerine aldığı Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sonrasında doktorasını Şehir Planlama alanında “Kentsel Dönüşüm” konusu üzerine gerçekleştirdi.