Ana içeriğe atla
25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018

Köy'e geliş 22 Temmuz, Köy'den ayrılış 5 Ağustos 2018

Programın Genel Amacı:

Mekânsal pratikler üzerine, disiplinler arası ve çoklu disiplinli, düşünme ve sorgulama ortamı kurmak, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama imkânı sağlamak. Disiplinler arasındaki ilişkiyi tesis etmek, farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, eğitim pratiklerindeki kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

Hedef Kitle: Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstündeki tüm alanlardan/disiplinlerden katılımcıların başvurusuna açıktır. Ayrıca, belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi davet eder.

 

Kontenjan: 30 Kişi

 

Genel Bilgi: Katılımcılardan, özgeçmişleri -eğer varsa, yaptıkları çalışmaları ve Mimarlık Programı`na neden katılmak istediklerini ifade ettikleri yaklaşık 200 kelimelik bir yazı ile başvurmaları beklenmektedir. Buna ek olarak, herhangi bir teknikle (video, poster, fotoğraf, metin vb.) mekân” kavramı üzerine ürettikleri/türettikleri bir işin erişilebilir linkini eklemeleri gerekmektedir. (Motivasyon mektubu ve işin erişilebilir linki, başvuru formunda ilgili alanlar üzerinde doldurulur.)

 

Kontenjan: 30 kişi

Köy'le ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Programla ilgili sorularınız için: Cemil Çalkıcı (cemilcalkici@gmail.com), nesinmimarlik@gmail.com

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

Studios

Spontane Yaratıcılık

Spontane yaratıcılık atölyesi, sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesiti tartışma alanı açar. Arakesitler arasındaki ilişkiler ve nasıl kuruldukları teorik anlatımlarla desteklenir. Konular, söyleşi,

besleyİcİ mİmarlık

Besleyici Mimarlık atölyesi, sınıf içi teorik anlatımlar ve açık havada atölye çalışmaları olarak kurgulanmıştır. Amaç, temel inşa süreçleri aracılığıyla doğa, doğal malzeme ve özellikle toprakla yeniden ilişkiye geçmek ve pişirme-yeme-içme pratiklerinin