Ana içeriğe atla
1 Haziran 2016 - 30 Haziran 2016

Bu program sanatçıları, sanat kuramcıları ve eleştirmenlerini, sanat tarihçileri, sanat eğitimcilerini sanat eğitimi alan veya alma arzusunda olan bireylerle iki hafta sürecek olan bir ortak düşünme, üretme, yazma, tartışma, değerlendirme kampında bir araya getirir. Proğram yürütücülerinin ve katılımcılarının altyapı ve disiplinlerinin farklılığı, öğretmen-öğrenci hiyerarşisine dönüşmeksizin, soyut ve eleştirel düşünce için alan açmayı hedefler. Iki haftalık üretken bu süreç her ne kadar küçük bir sergi ve projelerle tamamlansa da, program ürün odaklı değil, süreç odaklıdır. Dinamik ve yoğun bir çalışma ortamı sunan bu iki hafta, pratik derslerinin yanı sıra, güncel sanat teorileri, sanat tarihi, siyaset, ve görsel kültür gibi alanlara dair temel bilgi sunar.

Studios

Bakma / Görme Atölyesi

Nesin Sanat Köyü’ne gelirken yanınızda getireceğiniz bir fotoğraf, bir ses ve bir obje ile uzun soluklu bir ilişkiye geçebilir miyiz? Zihinsel ve teorik yapının bizi hızlıca ele geçirmesine izin vermeden, görme ve algılama biçimlerimizi zorlayarak, imgelerin bizlerde yarattığı anlatı üzerinden montajlama yolu ile bir kurguya yol açmayı deneyeceğiz. Bu atölyenin sonunda bize eşlik eden bu üç malzemeyi köye emanet edip, kendi yolculuklarına çıkmalarına izin vereceğiz. Not: Bu atölye için fotoğraf, ses ve objeye dair daha detaylı bilgi ve olası okuma notları öğrencilere gönderilecektir.

Görsel Kültür

Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder?

Portfolyo Hazırlama / Sanatçı Sunumu

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız?

Oluşturma Dönüştürme Atölyesi

1972’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beuys’un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. “Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys” diye yapılan alıntılar, güncel sanat konuşmalarının en tanıdık alıntılarındandır. Gündelik yaşamın sanat yapıtına dönüştürülme macerası, aynı zamanda sanatın tanımlarındaki değişimin de macerasıdır.

Endüstri Devriminden Büyük Veri’ye Görsel Kültür

Bu ders dizisinde Endüstri Devrimi ile birlikte başlayarak görme duygusunun 19. ve 20. yüzyıllarda sanatçılar, psikologlar, bilişsel bilimciler ve bilgisayar bilimcileri tarafından nasıl irdelendiğine değineceğiz. Görme duygusunun batı dünyasında tuttuğu yeri, görme teorilerini, görme pratiklerini, görselliğin günümüzdeki yerini araştırmak için başlangıç (ve bitiş) noktamız Görsel Kültür Çalışmaları’nın neden ve nasıl ortaya çıktığı olacak.

Performans Atölyesi

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir.

İz Peşinde/Baskı Atölyesi

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür) , sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyma eğilimi paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi malzemeler üzerine sivri bir aletin çekiçlenmesiyle meydana getirilen çizgiler, bugünkü sanatçının kol kuvvetiyle ittiği çelik kalemin (burin) bakır levha üzerinde meydana getirdiği çizgilerle aynı yapıdadır. Asıl ‘baskı sanatı’ ise kâğıdın icadını beklemiştir.

Sanatçı Kitapları

Sanatçı kitapları üretimi son yıllarda ülkemizde de çok yaygınlaşmaya başladı. Sanatçılar üretim mekânı olarak kitap medyumunu kullanıyorlar. Bir kitabın sanat üretimi için mekân olarak kullanılması ne anlama gelmektedir? Sanatçı kitapları, kitabın sadece mekân olarak değil, aynı zamanda kitap formunun sorun edildiği bir üretim mecrasıdır.

İçinde Yaşadığım Mekan: Beden

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.