Ana içeriğe atla
15 Ağustos 2016 - 28 Ağustos 2016

Bu program sanatçıları, sanat kuramcıları ve eleştirmenlerini, sanat tarihçileri, sanat eğitimcilerini sanat eğitimi alan veya alma arzusunda olan bireylerle iki hafta sürecek olan bir ortak düşünme, üretme, yazma, tartışma, değerlendirme kampında bir araya getirir. Program yürütücülerinin ve katılımcılarının altyapı ve disiplinlerinin farklılığı, öğretmen-öğrenci hiyerarşisine dönüşmeksizin, soyut ve eleştirel düşünce için alan açmayı hedefler. Iki haftalık üretken bu süreç her ne kadar küçük bir sergi ve projelerle tamamlansa da, program ürün odaklı değil, süreç odaklıdır. Dinamik ve yoğun bir çalışma ortamı sunan bu iki hafta, pratik derslerinin yanı sıra, güncel sanat teorileri, sanat tarihi, siyaset, ve görsel kültür gibi alanlara dair temel bilgi sunar.

Atölyeler

Bakma / Görme Atölyesi

Nesin Sanat Köyü’ne gelirken yanınızda getireceğiniz bir fotoğraf, bir ses ve bir obje ile uzun soluklu bir ilişkiye geçebilir miyiz? Zihinsel ve teorik yapının bizi hızlıca ele geçirmesine izin vermeden, görme ve algılama biçimlerimizi zorlayarak, imgelerin

Görsel Kültür

Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde

Portfolyo Hazırlama / Sanatçı Sunumu

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretiminin yanı sıra; yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara ve çeşitli etkinliklere başvurularla devam eder. Bu noktada sorumuz: günlerimizi, aylarımızı vererek çeşitli malzemelerle

Oluşturma Dönüştürme Atölyesi

1972’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beuys’un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. “Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys” diye yapılan alıntılar,

Performans Atölyesi

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans ile ilgilenir. Katılımcılarla performans sanatıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak, sanat tarihindeki uygulamaları üzerine tartışılacak ve uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek bir atölye

İz Peşinde/Baskı Atölyesi

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür), sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyması, paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi

Sanatçı Kitapları

Sanatçı kitapları üretimi son yıllarda ülkemizde de çok yaygınlaşmaya başladı. Sanatçılar üretim mekânı olarak kitap medyumunu kullanıyorlar. Bir kitabın sanat üretimi için mekân olarak kullanılması ne anlama gelmektedir? Sanatçı kitapları,

İçinde Yaşadığım Mekan: Beden

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.