Ana içeriğe atla
13 Temmuz 2015 - 26 Temmuz 2015

Bu program sanatçıları, sanat kuramcıları ve eleştirmenlerini, sanat tarihçileri, sanat eğitimcilerini sanat eğitimi alan veya alma arzusunda olan bireylerle iki hafta sürecek olan bir ortak düşünme, üretme, yazma, tartışma, değerlendirme kampında bir araya getirir. Proğram yürütücülerinin ve katılımcılarının altyapı ve disiplinlerinin farklılığı, öğretmen-öğrenci hiyerarşisine dönüşmeksizin, soyut ve eleştirel düşünce için alan açmayı hedefler. Iki haftalık üretken bu süreç her ne kadar küçük bir sergi ve projelerle tamamlansa da, program ürün odaklı değil, süreç odaklıdır.

Atölyeler

Görsel Kültür

Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde

Portfolyo Hazırlama / Sanatçı Sunumu

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretiminin yanı sıra; yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara ve çeşitli etkinliklere başvurularla devam eder. Bu noktada sorumuz: günlerimizi, aylarımızı vererek çeşitli malzemelerle

Yazma Çizme Atölyesi

Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı

Performans Atölyesi

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans ile ilgilenir. Katılımcılarla performans sanatıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak, sanat tarihindeki uygulamaları üzerine tartışılacak ve uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek bir atölye

İz Peşinde/Baskı Atölyesi

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür), sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyması, paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi

Fauna & Flora workshop

Hem Fauna ve Flora’nın kendisi, hem de bu kavramların metaforik anlamlarıyla ilgilenen bir atölye dersidir. Ders süresince bu tematik çerçevede işler üreten sanatçıların yapıtları incelenir. Öğrencilerin atölye uygulamalarıyla bu kavramların anlamını çoğaltması/genişletmesi/yeniden üretmesi hedeflenir.