Ana içeriğe atla
1 Haziran 2015 - 30 Haziran 2015

Bu program sanatçıları, sanat kuramcıları ve eleştirmenlerini, sanat tarihçileri, sanat eğitimcilerini sanat eğitimi alan veya alma arzusunda olan bireylerle iki hafta sürecek olan bir ortak düşünme, üretme, yazma, tartışma, değerlendirme kampında bir araya getirir. Proğram yürütücülerinin ve katılımcılarının altyapı ve disiplinlerinin farklılığı, öğretmen-öğrenci hiyerarşisine dönüşmeksizin, soyut ve eleştirel düşünce için alan açmayı hedefler. Iki haftalık üretken bu süreç her ne kadar küçük bir sergi ve projelerle tamamlansa da, program ürün odaklı değil, süreç odaklıdır.

Studios

Görsel Kültür

Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder?

Portfolyo Hazırlama / Sanatçı Sunumu

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız?

Yazma Çizme Atölyesi

Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenecektir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı üzerine odaklanılacaktır. Çizginin ifade olanakları çizerek, yazının ifade olanakları ise alıntı, slogan veya duvar yazısı gibi görselleşebilecektir ki ‘çizgi’ yazmak  eylemi ile çizmek eyleminin ortak noktasıdır.

Performans Atölyesi

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir.

İz Peşinde/Baskı Atölyesi

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür) , sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyma eğilimi paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi malzemeler üzerine sivri bir aletin çekiçlenmesiyle meydana getirilen çizgiler, bugünkü sanatçının kol kuvvetiyle ittiği çelik kalemin (burin) bakır levha üzerinde meydana getirdiği çizgilerle aynı yapıdadır. Asıl ‘baskı sanatı’ ise kâğıdın icadını beklemiştir.

Fauna & Flora workshop

Hem Fauna ve Flora’nın kendisi, hem de bu kavramların metaforik anlamlarıyla ilgilenen bir atölye dersidir. Ders süresince bu tematik çerçevede işler üreten sanatçıların yapıtları incelenir. Öğrencilerin atölye uygulamalarıyla bu kavramların anlamını çoğaltması/genişletmesi/yeniden üretmesi hedeflenir.