Ana içeriğe atla
25 Ağustos 2019 - 8 Eylül 2019
BAŞVURU

Amaç: Bu atölye, Murat Germen ve Onur Özen yürütücülüğünde gerçekleşecek olan fotoğraf  atölyesi ile Cansu Çakar tarafından yürütülecek minyatür atölyesinin ortaklaşa çalışmasıyla Nesin Sanat Köyü’ne yerleştirilmesi planlanan üç boyutlu bir yapıt tasarımını amaçlamaktadır. Fotoğrafın iki boyutlu gösterimine alternatif bir ifade olarak minyatür, minyatürün iki boyutlu, kendine has perspektif yapısına alternatif bir ifade olarak fotoğraf, karşılaştırılmalı ele alınarak farklı görme biçimleri üzerine tartışma ortamı oluşturacaktır.

İçerik:

Nesin Sanat Köyü Fotoğraf Atölyesi: Fotoğrafı boyutlandırmak – Murat Germen / Onur Özen

Fotoğraf aslen ikiboyutlu gösterim üzerinden aktarım yapabileceğiniz bir görsel yaratı alanı. Fotoğraf halihazırda zaten güçlü bir görsel dil; gerek belgesel gerekse de kurgusal içeriklerin yapılabiliyor olması, bir yandan salt estetiğe dayanan diğer yandan da güçlü mesajlar taşıyabilen eserlerin üretilebileceği bir alan. Diğer yandan; fotografik baskının ikiboyutlu, yalın kat olmasının yol açtığı bir tektürelliğe (homojenlik) sahip olduğunu, çeşitli katmanlandırma ve üçboyutlandırma eylemlerinin ise fazladan bir öyküsellik oluşturabildiğini ya da eseri oluşturan bileşenlerin farklı dizilimlerle okunmasına yol açabildiğini unutmamak gerekir.

Bu atölye fotoğrafın kendinden menkul ikiboyutlu gösterimine alternatif ifade ve algı biçimleri getirme süreci olarak görülebilir. Fotografik temsile katmanlar / boyutlar eklemenin izleyicinin algısını geliştirmek, çeşitlendirmek veya artırmakta bir faydası olup olmayacağını hep birlikte deneyip göreceğiz. Bu süreçte, 2 sene önce gerçekleşen fotoğraf kitabı maketi atölyesinde olduğu gibi, Nesin köylerinde yaşanan tecrübelerin ve çeşitli öğrenim süreçlerinin farklı boyutlarının belgelenmesi söz konusu olacak. Katılımcılar ilgi duydukları fotoğraflama konularına yönlendirilecek, herkes üstüne düşen fotoğraf çalışmasını bitirdikten sonra ortaya çıkan fotoğraflardan baskılar alınacak ve üçboyutlu, heykelimsi büyükçe bir fotoğraf yerleştirmesi ortaklaşa olarak üretilecek. Ortaya çıkan kolektif eserin köyde yerleşik olarak durması amaçlandığından, katılımcılar atölye bitiminde arkalarından daha sonraki nesillerin görebileceği kalıcı bir yapıt bırakma şansı edinecekler.

Fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra ise, bunları kendi ellerimizle ortaklaşa üreteceğimiz bir yerleştirmeye, heykele dönüştüreceğiz. Burada amaç:

- öyküsel bir potansiyele sahip fotoğraf serileri ve dizilendirmeleri yaratmak;
- fotografik imgenin öznel ve nesnel anlatım / aktarım gücü hakkında farkındalık yaratmak;
- fotoğrafları tekil ölçekte “şirin” imgeler olarak değil de ortak kültürel tarihimize not düştüğümüz bir kişisel proje serisi olarak üretmeye alışmak;
- fotoğrafın temel niteliğindeki erken dönem külliyatının ve onunla birlikte gelen teorik diskurun arasındaki vazgeçilmez bağı, güncel fotoğraf üretiminde referans, örnek, ilham kaynağı olarak kullanmayı hatırlamak ve revaçta olan görsel dillerin esiri olmadan olabildiğince kendine has bir içerik üretmek;
- çoğaltılabilir bir mecra olan fotoğrafın içsel yapısına farklı bir mevcudiyet getirerek ortaya tek edisyonlu bir eser çıkarmak, 
- son olarak da; kendi kişisel tarihinize, içinize sinen yerleşik bir yaratı bırakmak…

Atölye çalışması için bir önkoşul düşünülmedi; fotoğrafı bir araç, vesile gibi kullanarak özbenliğini sorgulamak, rahatlatmak isteyen herhangi bir birey katılım yapabilir. Birçok farklı yaş ve mesleki disiplinden katılımcı olması tartışma ortamının zenginliğini artıracaktır. Amaç tek taraflı bir aktarımdan çok içeriği beraber üretmek, yapıcı eleştiri üzerine kurulu bir münazara ortamı yaratmak, bireysel iştirak ile müştereklerimizi buluşturduğumuz bir zemin yaratmak.

Gereksinimler:
-Mümkünse fotoğraf makinesi, değilse en azından bir adet kameralı akıllı telefon.
-Katılımcıların kendi dizüstü bilgisayarları varsa onu yanlarında getirmeleri önerilir.
-Fotoğraf yerleştirmesini inşa edebilmek için yazıcı, kâğıt, karton, ahşap konstrüksiyon çıtaları / sopaları / çubukları, maket bıçağı / falçata, bolca yapıştırıcı, silikon tabancası, güçlü çift taraflı yapıştırıcı (kırmızı bantlı) çekiç, çivi, raptiye, zımba, ip, vb.

Atölyenin odağında minyatür – Cansu Çakar

Minyatür sanatı genellikle kitap sanatlarında karşılaştığımız kâğıt üzerine su bazlı boya ve fırça ile uygulanan resimleme sanatıdır. Bilginin görsel tasarımı kendine has bir perspektif ve boyutlandırma ile biçimlendirilir. Kâğıt üzerinde ön planda olanların alt tarafa, geridekilerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle katları alttan üste doğru açan kompozisyonlar bilginin hiyerarşisine göre şekillenir. Minyatür ’ün en önemli özelliklerinden birisi, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarılmasıdır. Ayrıca uygulayıcının bilgiye dair kişisel yorumu ve soyutlama algısı da minyatür sanatına has form ve imgeleri ortaya çıkarır. Sayfalar birbiri üzerine katlandıkça imgeler ve tasarlanan bilgi meydana çıkar.

Minyatür sanatının temel malzemesi olan kâğıt ile tasarlanan bilgiye ait soyutlama tekniği arasında bir uyum vardır. Doğada yüzeyler kâğıt gibi katlanıp açılır ve kâğıt kıvrıldığında sonsuz çeşitlikte form yaratabilir. Her kıvrım kendi üzerine katlandığı gibi katlarını sürekli açandır da. Kitap sanatlarında katlama teknikleri çokça kullanılır. Ciltteki her bir kıvrım ayrı bir bilgiye sahiptir, birbiri üzerine katlanan kıvrımlar her seferinde yeni şeylerle, imge, duygu ve düşüncelerle yeni bir form yaratır.

Atölye süresince yapılacak çalışmalar;
-Kâğıt üzerine su bazlı boya ve fırça pratiği
-Bilginin tasarımı ve grafik soyutlama teknikleri
-Kâğıt yüzeyindeki ikiboyutlu gösterim tekniğinin kâğıdın katlanma ve katlarını açma pratiği ile ilişkilendirilmesi sonucu üçboyutlu anlatım deneyimi 
- Farklı sanatçıların alakalı örnek çalışmalarının minyatürde soyutlama ve imgelemede katları açma konuları üzerinden incelenmesi

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1905 TL, koğuşlar için 2505 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi.

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

daha fazla bilgi için: http://www.nesinkoyleri.org/etkinlik-detay.php?egitimkod=343

Studios

Minyatür Atölyesi

Minyatür Atölyesi geleneksel yöntemleri kullanarak doğu resminde var olan görme biçimleri üzerine ufuk açıcı yöntemler önerir. Gördüğünü ve bildiğini resmetme üzerine, mimari mekan algısını iki boyuta taşıma
Program team

Murat Germen

Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

CANSU ÇAKAR

1988 İstanbul doğumlu olan minyatür sanatçısı Cansu Çakar, İzmir ve Beyrut’ta yaşamaktadır. 2006-2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip

Onur Özen

2011 yılında 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Florence Sanat Üniversitesi'nde Dijital Görüntüleme ve Görsel Sanatlar programında fotoğrafçılık üzerine dersler