Ana içeriğe atla
27 Temmuz 2020 - 2 Ağustos 2020

Bellek ve (mekansal) boşluk birbirine benzer. Mekanın belleği, nesne, ses ve koku ile oluşan bir kayıttır. Ev bu kayıtların en net tanığıdır.
Ev, içinden geçen her devinimle değişen, bulut gibi birmekândır. Akışkandır. Eklemlenerek, çoğalarak büyür. Ev içinde yaşanılan zamanda geçekleştirilen eylemler, insanlar ve nesnelerle çoğalır. Evin nihai formu mimari olarak mümkün olsa da bellekte değişkendir. Akışkanlık buradan gelir.
Ev, bir hafıza alanıdır. Her odasına anlar ve anılar yerleştirildiği yerdir. Dışa karşı bir iç olarak ev, duvardaki bir boşluk olan kapı üzerinden kendi bağlamını kurar. Kapıyla kurulan bu bağlam eşik kavramı çerçevesinde genişletilir. Eşik, bireye kendini orada veya burada hissetme hali dışında, arada olma duygusu verir.Bununla birlikte eşik, geçişi sağlayan fakat bir sınır çizgisi olarak da görülebilecek bir kavramdır.
Ev, iç-dış karşıtlığı üzerinden kurulan bir yapıyı temsil eder. Bu kavramsallaştırmalar etrafında atölye süreci, katılımcıların kendi evi (iç) ve başkasının evi (dış) ilediyaloğuna bir yolculuk halidir. Bu yolculuk, bir nesne yada malzeme ile başlar ve yolda karşımıza çıkan her imge, belleğimizde kendine bir yer bulur. Kullanılan her malzeme, ortaya çıkan her form evin belleğe gönderme yapar. Bu tamamen kişinin ev ile diyaloğunda saklı olan şeyi işaret eder. Evin belleğine yapılacak olan bu yolculukta seminer ve atölye programları bir sarmaşık gibi örülüp gider. 

 


 

Program team

ZEYNEP SAYIN

1961 İstanbul doğumlu, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi. İstanbul, Salzburg ve Viyana'da yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul'da .eşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştı. Bir süredir Leibzig'de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Viyana'da Akademie der Bildenden Künste'de ders veriyor. Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) ve Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) adlı kitapları var.

GÖZDE MULLA

Gözde, 1986 yılında Akşehir gibi küçük ve güzel bir şehirde dünyaya geldi. Dünyadaki gündemini ağırlıklı olarak sanat belirledi. 2001 yılında lisede başladığı sanat eğitimi süreci 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik programını tamamlamasıyla birlikte son buldu. Bu uzun soluklu süreçte yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldığı gibi ulusal ve uluslararası çalıştaylarda yer aldı. Süreç devam ederken 2011-2013 yılları arasında akademik hayatının ve sanatsal çalışmalarının bir parçası olarak Mardin’de yaşamını sürdürdü.