Ana içeriğe atla
17 Temmuz 2022 - 23 Temmuz 2022
BAŞVURU

Amaç:

 

Sinema, yaklaşık 125 yıldır insanlığın gündelik, sosyal kültürel hayatının çok önemli bir parçası. Teknolojinin bir ürünü olarak doğan Sinema, 20. Yüzyıl başında çok önemli yönetmenler ve film kuramcılarının sayesinde sadece seyirlik bir etkinlik olmaktan çıkıp sanatsal bir forma dönüştü. Gerçeklikle kurduğu ilişkideki sahicilikten tutun da karanlık salonlarda yüzlerce kişinin aynı ruh halini paylaşmasını sağlayan ritüelistik varoluşu ile çok geniş kitleleri etki altına alan bir sanat dalı olarak 20. Yüzyıla damgasını vurdu. Ancak sinema, hemen her zaman, sadece seyirlik bir eğlence aracından daha fazlası olagelmiştir. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki hemen her alanın ilgisine mazhar olmuş, bu alandaki kuramların neredeyse hepsi, filmi kendi perspektiflerinden anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır. Bu yaz okulunun amacı, sosyal bilimler ve sanat alanında akademik çalışmalar yapan/yapmak isteyen katılımcılarla sinema akademisyenlerini buluşturmak ve belli başlı yaklaşımlar üzerine filmle ve sinema üzerine tartışmalar yürütmektir.

 

Hedef Kitle:

Tercihen sosyal bilimler ya da sanat alanında lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor olmak ya da bu bölümlerin lisans mezunu olmak.

 

Ücret:

Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 2925, çadırlar için 2225 TL’dir.

Kontenjan:

25 Kişi.

İletişim Kişisi:

Barbara Bakırcıoğlu - barbarabakircioglu@nesinkoyleri.org