Ana içeriğe atla
23 Ağustos 2020 - 30 Ağustos 2020

Genel Bilgi:

Sinema, yaklaşık 125 yıldır insanlığın gündelik, sosyal kültürel hayatının çok önemli bir parçası. Teknolojinin bir ürünü olarak doğan Sinema, 20. Yüzyıl başında çok önemli yönetmenler ve film kuramcılarının sayesinde sadece seyirlik bir etkinlik olmaktan çıkıp sanatsal bir forma dönüştü. Gerçeklikle kurduğu ilişkideki sahicilikten tutun da karanlık salonlarda yüzlerce kişinin aynı ruh halini paylaşmasını sağlayan ritüelistik varoluşu ile çok geniş kitleleri etki altına alan bir sanat dalı olarak 20. Yüzyıla damgasını vurdu. Ancak sinema, hemen her zaman, sadece seyirlik bir eğlence aracından daha fazlası olagelmiştir. Bu nedenle, sosyal bilimlerdeki hemen her alanın ilgisine mazhar olmuş, bu alandaki kuramların neredeyse hepsi, filmi kendi perspektiflerinden anlamaya ve tanımlamaya çalışmışlardır. Bu yaz okulunun amacı, sosyal bilimler ve sanat alanında akademik çalışmalar yapan/yapmak isteyen katılımcılarla sinema akademisyenlerini buluşturmak ve belli başlı yaklaşımlar üzerine filmle ve sinema üzerine tartışmalar yürütmektir.

 

Hedef Kitle:

Tercihen sosyal bilimler ya da sanat alanında lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor olmak ya da bu bölümlerin lisans mezunu olmak.

 

 

Program:

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
09:00-10:20 Sinema ve Görsel Kodlar (UT) Film Çözümlemeye (ESO) Dünya Sinema Tarihi (BB) Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – I (EY-BY) Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – II (EY-BY) Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı (ZC)
10:40-12:00 Sinema ve Görsel Kodlar (UT) Film Çözümlemeye (ESO) Dünya Sinema Tarihi (BB) Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – I (EY-BY) Klasik Anlatı Sineması ve Dramatik Yapı – II (EY-BY) Sinemada Üslup ve Auteur Kuramı (ZC)
14:00-15:20 Toplumsal Hafıza ve Sinema (ZÖ) Sinema Ve Psikanaliz (BB) Hollywood Sinemasının Doğuşu (ESO) Sinemada Göçmenlik Temsilleri (ZÖ) Sinemada Temsil (ZC) Sinema, Siyaset ve İdeoloji İlişkisi (UT)
15:40-17:00 Toplumsal Hafıza ve Sinema (ZÖ) Sinema Ve Psikanaliz (BB) Hollywood Sinemasının Doğuşu (ESO) Sinemada Göçmenlik Temsilleri (ZÖ) Sinemada Temsil (ZC) Sinema, Siyaset ve İdeoloji İlişkisi (UT)