Ana içeriğe atla

1983 / Batman.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Resim Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Aynı kurumda 2014 yılında başladığı Sanatta Yeterlik programına ‘Bir Bellek İmgesi Olarak Kuyu’ başlıklı tez çalışmasıyla devam etmektedir. 2011-2018 yılları arasında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018’den bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok kişisel ve karma sergi ve etkinlikte yer almıştır.


Verdiği dersler:

Canlı Model Eşliğinde Desen Atölyesi

Kömür, kömür tozu, füzen ve lavi gibi lekesel desen çalışmaları için elverişli malzeme ve teknikler kullanılarak canlı model eşliğinde iki boyutlu yüzey üzerine üç boyutlu imge yanılsamasına dayalı uygulamalar yapılacaktır. Figür ile mekan ilişkisine odaklanılarak, insan bedeninin bir mekan içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır. Figürün içinde bulunduğu mekan, öncelikle birebir gözleme dayalı, ilerleyen aşamalarda ise çeşitli görsellerden faydalanılarak veya imgesel olarak tasarlayarak oluşturulacak, böylece çeşitli kolaj denemeleri yapılacaktır.