Ana içeriğe atla

Elmas Deniz, kavramsal odaklı çalışmalarında, ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır. İnsan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrine ve ekolojik kaygılara odaklanır. Doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribat, bunu algılayış biçimlerimiz ve tüketim kültürü, Deniz’in sanatsal pratiğinde yer alan başlıca kavramlardır. Ekonomik sistemin algımızı belli belirsiz bir manipülasyon üzerinden nasıl sürekli olarak yeniden şekillendirdiğini sorgular, ‘değerin’ dağılımındaki yanıltıcılığa ışık tutar. Kayıplar, soy tükenmeleri ve tarihin coğrafyadaki izleriyle ilgilenmektedir.

 

www.elmasdeniz.com

Verdiği dersler:

ARI AŞKINA! EKOLOJİK FARKINDALIK VE SANAT

20 Eylül 2021 - 25 Eylül 2021
Bu çalışma arı, doğa ve insanın karşılıklı ilişkilerini, dayanışmalarını ve yaşam alanımıza etkilerini konu edinir. Arıdan yola çıkarak doğadaki ilişkiselliğe daha yakından bakmaya ve bu bağlamda geleceği şekillendirirken insanın rolü̈ ne olmalı? sorusunu birlikte araştırmaya davet eder. Altı günlük bir kolektif çalışma sürecinde katılımcıların çizim, fotoğraf, kolaj ve kısa metinleri ile oluşturulacak bir bilgilendirme posteri hazırlanacaktır. Posterin basılı birer kopyası çalışmanın sonunda birer ‘bilgi poleni” olarak katılımcılara verilecektir.

Sanat ve Ekolojik Onarım

13 Eylül 2021 - 18 Eylül 2021
Bu eğitim ve uygulama serisi sürdürülebilir bir gezene katkı sağlamak isteyenler için teori ve pratik bilgilerden oluşan bir programdır. Permakültür tasarım ilkeleri baz alınarak oluşturulmuş seride amaç katılımcıların ekolojik bilgi dağarcıklarını arttırmak, permakültür, onarıcı yaşam, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları; ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri, enerji verimliliğine ve ekosistem onarımına katkı sağlayacak bazı pratikleri öğrenmeleridir.