Ana içeriğe atla
NESİN SANAT KÖYÜ NEDİR?

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesindeki bir sanat okuludur. Önce sanat yaz programları olarak çalışmalarına başlamış ve sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek; öğrencilere, genç sanatçılara yıl içinde servis veren bir sanat üretim alanı olmuştur. Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir etkileşim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına, sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanı sağlamaktır.

Kâğıt Heykel Atölyesi (Kağıt Hamuru, Kolaj ve Asamblaj)

14 Ağustos 2023 - 26 Ağustos 2023

Tarih:

14 - 26 Ağustos 2023 (Köy'e geliş 13 Ağustos, Köy'den ayrılış 26 Ağustos'tur.)

Genel Bilgi:

 

Bu program, imge üretiminde sınırsız olanaklar sunan bir malzeme olarak kâğıt hamuru ile kolaj ve asamblaj gibi kavramsal ve görsel anlamda özgür bir montaj fikrini olanaklı kılan teknikleri bir araya getiriyor. Katılımcıların bu malzeme ve teknikleri kullanarak atölye süresince gerçekleştirecekleri çalışmalarla kuramsal ve uygulamaya dayalı bir sanatsal üretim deneyimi edinmesi amaçlanıyor.

 

Amaç:

 

BAŞVURU

FluTV: Olmaz Öyle Saçma Kamp!

21 Ağustos 2023 - 27 Ağustos 2023

Tarih:

21-27 Ağustos 2023 (Köy'e geliş 20 Ağustos, Köy'den ayrılış 27 Ağustos'tur.)

Genel Bilgi:

FluTV youtube kanalında sanat, felsefe, mimarlık, edebiyat, sinema üzerine konuşmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların transdisipliner bir üslup ile tartışmalar yürütecekleri bir seri etkinlik olacak.

Günümüz Sanatı

28 Ağustos 2023 - 3 Eylül 2023

Tarih:

28 Ağustos - 3 Eylül 2023 (Köy'e geliş 27 Ağustos 2023, Köy'den çıkış 3 Eylül 2023)

Genel Bilgi:

 

“Günümüz sanatı“, “yeni medya”, “dijital sanat”, kavramlarına odaklanan atölye çalışması, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim ve iletişim biçimlerine etkilerini, müellifin değişen rolünü güncel eserler ve akımlar üzerinden işleyecektir. Atölye giriş seviyesindedir ve ilgili alanlarda herhangi bir deneyim gerekli değildir.

 

BAŞVURU